Předměty pracoviště: AUART

» Seznam fakult » FAI
Kód předmětu Název předmětu
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
AUART/1ROB Robotická pracoviště
AUART/1ROB Robotická pracoviště Zimní Čeština 6  
AUART/2ROB Robotická pracoviště
AUART/2ROB Robotická pracoviště Zimní Čeština 6  
AUART/A0DPA Diplomová práce
AUART/A0DPA Diplomová práce Letní Čeština 21  
AUART/A0DPT Diplomová práce
AUART/A0DPT Diplomová práce Letní Čeština 22  
AUART/A0PIS Projektování integrovaných systémů
AUART/A0PIS Projektování integrovaných systémů Letní Čeština 6  
AUART/A0ZPP Základy první pomoci
AUART/A0ZPP Základy první pomoci Letní Čeština 1  
AUART/A1ISR Inteligentní systémy s roboty
AUART/A1ISR Inteligentní systémy s roboty Zimní Čeština 1  
AUART/A1UMV Úvod do materiálových věd
AUART/A1UMV Úvod do materiálových věd Zimní Čeština 4  
AUART/A2ARI Automatické řízení
AUART/A2ARI Automatické řízení Letní Čeština 8  
AUART/A2MRS Mechanika v robotických systémech
AUART/A2MRS Mechanika v robotických systémech Letní Čeština 5  
AUART/A2RMT Řízení materiálových toků
AUART/A2RMT Řízení materiálových toků Letní Čeština 4  
AUART/A4AUT Automatizace
AUART/A4AUT Automatizace Letní Čeština 4  
AUART/A4MMD Multimédia
AUART/A4MMD Multimédia Letní Čeština 5  
AUART/A4MTS Mechatronické systémy
AUART/A4MTS Mechatronické systémy Letní Čeština 6  
AUART/A4PTB Procesy v technice budov
AUART/A4PTB Procesy v technice budov Letní Čeština 5  
AUART/A5ACM Akční členy mechatronických systémů
AUART/A5ACM Akční členy mechatronických systémů Zimní Čeština 4  
AUART/A5CDS CAD systémy v elektrotechnice
AUART/A5CDS CAD systémy v elektrotechnice Zimní Čeština 3  
AUART/A5ESM Embedded systémy s mikropočítači
AUART/A5ESM Embedded systémy s mikropočítači Zimní Čeština 6  
AUART/A5LAP Logistika a plánování
AUART/A5LAP Logistika a plánování Zimní Čeština 5  
AUART/A5MPC Programování mikropočítačů
AUART/A5MPC Programování mikropočítačů Zimní Čeština, Angličtina 6  
AUART/A5MPL Mikropočítače a PLC
AUART/A5MPL Mikropočítače a PLC Zimní Čeština 4  
AUART/A5PLC Programovatelné automaty
AUART/A5PLC Programovatelné automaty Zimní Čeština 4  
AUART/A5RPR Ročníkový projekt
AUART/A5RPR Ročníkový projekt Zimní Čeština 3  
AUART/A5TES Teorie systémů
AUART/A5TES Teorie systémů Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUART/A6BPA Bakalářská práce
AUART/A6BPA Bakalářská práce Letní Čeština 14  
AUART/A6BPR Bakalářská práce
AUART/A6BPR Bakalářská práce Letní Čeština 13  
AUART/A6KDM Kinematika a dynamika mechatronických systémů
AUART/A6KDM Kinematika a dynamika mechatronických systémů Letní Čeština 5  
AUART/A6OPT Optimalizace
AUART/A6OPT Optimalizace Letní Čeština, Angličtina 4  
AUART/A6PAR Programování a aplikace průmyslových robotů a manipulátorů
AUART/A6PAR Programování a aplikace průmyslových robotů a manipulátorů Letní Čeština 6  
AUART/A7DIR Diskrétní řízení
AUART/A7DIR Diskrétní řízení Zimní Čeština 6  
AUART/A7MET Mechanika tekutin
AUART/A7MET Mechanika tekutin Zimní Čeština, Angličtina 6  
AUART/A7PIN Procesní inženýrství
AUART/A7PIN Procesní inženýrství Zimní Čeština 5  
AUART/A7SBS Sběrnicové systémy
AUART/A7SBS Sběrnicové systémy Zimní Čeština 4  
AUART/A7SIS Simulace systémů
AUART/A7SIS Simulace systémů Zimní Čeština 5  
AUART/A7VPI Vybrané statě z procesního inženýrství
AUART/A7VPI Vybrané statě z procesního inženýrství Zimní Čeština, Angličtina 7  
AUART/A8EAC Elektromechanické akční členy
AUART/A8EAC Elektromechanické akční členy Letní Čeština 4  
AUART/A8GIS Geografické informační systémy
AUART/A8GIS Geografické informační systémy Letní Čeština, Angličtina 4  
AUART/A8MDS Modelování dynamických systémů
AUART/A8MDS Modelování dynamických systémů Letní Čeština, Angličtina 5  
AUART/A8MMI Multimédia
AUART/A8MMI Multimédia Letní Čeština 4  
AUART/A8PVC Počítačová podpora výrobních činností
AUART/A8PVC Počítačová podpora výrobních činností Letní Čeština 5  
AUART/A8TBD Technologie budov
AUART/A8TBD Technologie budov Letní Čeština 5  
AUART/A8TMP Technická měření v technice prostředí
AUART/A8TMP Technická měření v technice prostředí Letní Čeština, Angličtina 6  
AUART/A8TPR Technika prostředí budov
AUART/A8TPR Technika prostředí budov Letní Čeština 5  
AUART/A9FCM Facility management
AUART/A9FCM Facility management Zimní Čeština 5  
AUART/A9PVC Počítačová podpora výrobních činností
AUART/A9PVC Počítačová podpora výrobních činností Zimní Čeština 5  
AUART/A9RBO Robotika
AUART/A9RBO Robotika Zimní Čeština 6  
AUART/A9STP Systémy techniky prostředí
AUART/A9STP Systémy techniky prostředí Zimní Čeština, Angličtina 6  
AUART/AADIR Diskrétní řízení
AUART/AADIR Diskrétní řízení Zimní Čeština, Angličtina 6  
AUART/AAEAC Elektromechanické akční členy
AUART/AAEAC Elektromechanické akční členy Letní Čeština 5  
AUART/AAGIS Geografické informační systémy
AUART/AAGIS Geografické informační systémy Letní Čeština 4  
AUART/AAMDS Modelování dynamických systémů
AUART/AAMDS Modelování dynamických systémů Letní Čeština 5  
AUART/AAMMI Multimédia
AUART/AAMMI Multimédia Letní Čeština 5  
AUART/AAPIN Procesní inženýrství
AUART/AAPIN Procesní inženýrství Zimní Čeština 5  
AUART/AASIS Simulace systémů
AUART/AASIS Simulace systémů Zimní Čeština 5  
AUART/AATBD Technologie budov
AUART/AATBD Technologie budov Letní Čeština 5  
AUART/ABDPA Diplomová práce
AUART/ABDPA Diplomová práce Letní Čeština 21  
AUART/ABFCM Facility management
AUART/ABFCM Facility management Zimní Čeština 5  
AUART/ABPVC Počítačová podpora výrobních činností
AUART/ABPVC Počítačová podpora výrobních činností Zimní Čeština 5  
AUART/ABRBO Robotika
AUART/ABRBO Robotika Zimní Čeština 6  
AUART/ABZPP Základy první pomoci
AUART/ABZPP Základy první pomoci Letní Čeština 1  
AUART/ADMPV Modelování procesů ve výrobních technologiích
AUART/ADMPV Modelování procesů ve výrobních technologiích Zimní a letní Čeština, Angličtina 10  
AUART/ADMRS Mechatronické a robotické systémy
AUART/ADMRS Mechatronické a robotické systémy Zimní a letní Čeština, Angličtina 10  
AUART/ADOTS Obecná teorie systémů
AUART/ADOTS Obecná teorie systémů Zimní Čeština 10  
AUART/ADTPA Technické prostředky automatického řízení
AUART/ADTPA Technické prostředky automatického řízení Zimní a letní Čeština, Angličtina 10  
AUART/ADVTA Vybrané kapitoly z teorie automatického řízení
AUART/ADVTA Vybrané kapitoly z teorie automatického řízení Zimní a letní Čeština, Angličtina 10  
AUART/ADVTR Výpočetní technika v automatickém řízení
AUART/ADVTR Výpočetní technika v automatickém řízení Zimní a letní Čeština, Angličtina 10  
AUART/AE0DP Diplomová práce
AUART/AE0DP Diplomová práce Letní Čeština, Angličtina 18  
AUART/AE0MM Multimédia
AUART/AE0MM Multimédia Zimní a letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
AUART/AE0PP Základy první pomoci
AUART/AE0PP Základy první pomoci Letní Čeština, Angličtina 1  
AUART/AE0PR Projektování reálných řídících systémů
AUART/AE0PR Projektování reálných řídících systémů Letní Čeština, Angličtina 8  
AUART/AE1L1 Robotická laboratoř 1
AUART/AE1L1 Robotická laboratoř 1 Zimní Angličtina 1  
AUART/AE1UM Úvod do materiálových věd
AUART/AE1UM Úvod do materiálových věd Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUART/AE2AI Automatické řízení
AUART/AE2AI Automatické řízení Letní Čeština, Angličtina 7  
AUART/AE2AR Automatické řízení
AUART/AE2AR Automatické řízení Letní Čeština, Angličtina 7  
AUART/AE2LO Laboratoř oboru
AUART/AE2LO Laboratoř oboru Letní Angličtina 2  
AUART/AE2MR Mechanika v robotických systémech
AUART/AE2MR Mechanika v robotických systémech Zimní a letní Čeština, Angličtina 5  
AUART/AE2RM Řízení materiálových toků
AUART/AE2RM Řízení materiálových toků Letní Čeština, Angličtina 4  
AUART/AE3L2 Robotická laboratoř 2
AUART/AE3L2 Robotická laboratoř 2 Zimní Angličtina 2  
AUART/AE3MS Mechatronické systémy
AUART/AE3MS Mechatronické systémy Zimní Angličtina 6  
AUART/AE3SR Spojité řízení
AUART/AE3SR Spojité řízení Zimní a letní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
AUART/AE4KR Konstrukce robotů a manipulátorů
AUART/AE4KR Konstrukce robotů a manipulátorů Zimní a letní Čeština, Angličtina 6  
AUART/AE4LR Laboratoř reálných modelů
AUART/AE4LR Laboratoř reálných modelů Letní Čeština, Angličtina 3  
AUART/AE4PP Programování PLC
AUART/AE4PP Programování PLC Zimní a letní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
AUART/AE4TP Tepelné procesy
AUART/AE4TP Tepelné procesy Letní Čeština, Angličtina 6  
AUART/AE5AM Akční členy mechatronických systémů
AUART/AE5AM Akční členy mechatronických systémů Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUART/AE5ES Embedded systémy s mikropočítači
AUART/AE5ES Embedded systémy s mikropočítači Zimní a letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
AUART/AE5ME Mechanika tekutin
AUART/AE5ME Mechanika tekutin Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUART/AE5PI Ročníkový projekt
AUART/AE5PI Ročníkový projekt Zimní Čeština, Angličtina 1  
AUART/AE6BA Bakalářská práce
AUART/AE6BA Bakalářská práce Letní Čeština, Angličtina 17  
AUART/AE6CS CAD systémy v elektrotechnice
AUART/AE6CS CAD systémy v elektrotechnice Letní Čeština, Angličtina 3  
AUART/AE6PA Programování a aplikace průmyslových robotů a manipulátorů
AUART/AE6PA Programování a aplikace průmyslových robotů a manipulátorů Letní Čeština, Angličtina 5  
AUART/AE6PI Programování a aplikace průmyslových robotů a manipulátorů
AUART/AE6PI Programování a aplikace průmyslových robotů a manipulátorů Letní Čeština, Angličtina 5  
AUART/AE6SS Softskills
AUART/AE6SS Softskills Letní Čeština, Angličtina 2  
AUART/AE7DR Diskrétní řízení
AUART/AE7DR Diskrétní řízení Zimní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
AUART/AE7MV Modelování procesů ve výrobních technologiích
AUART/AE7MV Modelování procesů ve výrobních technologiích Zimní a letní Čeština, Angličtina 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
AUART/AE7PP Plánování a simulace výrobních postupů
AUART/AE7PP Plánování a simulace výrobních postupů Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUART/AE7PR Odborná praxe
AUART/AE7PR Odborná praxe Zimní a letní Čeština, Angličtina 5  
AUART/AE8GI Geografické informační systémy
AUART/AE8GI Geografické informační systémy Zimní a letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
AUART/AE8IP Informační podpora bezpečnostních systémů
AUART/AE8IP Informační podpora bezpečnostních systémů Letní Čeština, Angličtina 3  
AUART/AE8KD Kinematika a dynamika mechatronických systémů
AUART/AE8KD Kinematika a dynamika mechatronických systémů Letní Čeština, Angličtina 5  
AUART/AE8TB Technologie budov
AUART/AE8TB Technologie budov Zimní a letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
AUART/AE9FM Facility management
AUART/AE9FM Facility management Zimní Čeština, Angličtina 3  
AUART/AE9PR Průmysl 4.0
AUART/AE9PR Průmysl 4.0 Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUART/AE9RO Ročníkový projekt
AUART/AE9RO Ročníkový projekt Zimní Čeština, Angličtina 1  
AUART/AE9RP Řízení pohybu
AUART/AE9RP Řízení pohybu Zimní Čeština, Angličtina 6  
AUART/AE9RR Řízení reálných procesů
AUART/AE9RR Řízení reálných procesů Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUART/AE9SV Strojové vidění
AUART/AE9SV Strojové vidění Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUART/AEAUT Automatizace
AUART/AEAUT Automatizace Letní Čeština 4  
AUART/AEBPA Bakalářská práce
AUART/AEBPA Bakalářská práce Letní Čeština 14  
AUART/AEDIR Diskrétní řízení
AUART/AEDIR Diskrétní řízení Zimní a letní Angličtina 6  
AUART/AEFCM Facility management
AUART/AEFCM Facility management Zimní Čeština 5  
AUART/AEGIS Geografické informační systémy
AUART/AEGIS Geografické informační systémy Zimní a letní Angličtina 4  
AUART/AEMBU Management budov
AUART/AEMBU Management budov Zimní a letní Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
AUART/AEMDS Modelování dynamických systémů
AUART/AEMDS Modelování dynamických systémů Zimní a letní Angličtina 5  
AUART/AEMET Mechanika tekutin
AUART/AEMET Mechanika tekutin Zimní a letní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
AUART/AEMMI Multimédia
AUART/AEMMI Multimédia Zimní a letní Angličtina 4  
AUART/AEMPC Programování mikropočítačů
AUART/AEMPC Programování mikropočítačů Zimní a letní Angličtina 6  
AUART/AEMTS Mechatronické systémy
AUART/AEMTS Mechatronické systémy Letní Čeština 6  
AUART/AEOPT Optimalizace
AUART/AEOPT Optimalizace Zimní a letní Angličtina 4  
AUART/AEPLC Programovatelné automaty
AUART/AEPLC Programovatelné automaty Zimní a letní Angličtina 4  
AUART/AEPTB Procesy v technice budov
AUART/AEPTB Procesy v technice budov Letní Čeština 5  
AUART/AESBS Sběrnicové systémy
AUART/AESBS Sběrnicové systémy Zimní Čeština 4  
AUART/AESIS Simulace systémů
AUART/AESIS Simulace systémů Zimní Čeština 5  
AUART/AESTP Systémy techniky prostředí
AUART/AESTP Systémy techniky prostředí Zimní a letní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
AUART/AETBD Technologie budov
AUART/AETBD Technologie budov Zimní a letní Angličtina 5  
AUART/AETES Teorie systémů
AUART/AETES Teorie systémů Zimní a letní Angličtina 5  
AUART/AETMP Technická měření v technice prostředí
AUART/AETMP Technická měření v technice prostředí Zimní a letní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
AUART/AETPR Technika prostředí budov
AUART/AETPR Technika prostředí budov Zimní a letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
AUART/AEVPI Vybrané statě z procesního inženýrství
AUART/AEVPI Vybrané statě z procesního inženýrství Zimní a letní Angličtina 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
AUART/AEZPP Základy první pomoci
AUART/AEZPP Základy první pomoci Letní Čeština 1  
AUART/AK0DP Diplomová práce
AUART/AK0DP Diplomová práce Letní Čeština, Angličtina 18  
AUART/AK0MM Multimédia
AUART/AK0MM Multimédia Letní Čeština, Angličtina 4  
AUART/AK0PP Základy první pomoci
AUART/AK0PP Základy první pomoci Letní Čeština, Angličtina 1  
AUART/AK0PR Projektování reálných řídících systémů
AUART/AK0PR Projektování reálných řídících systémů Letní Čeština, Angličtina 8  
AUART/AK1UM Úvod do materiálových věd
AUART/AK1UM Úvod do materiálových věd Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUART/AK2AI Automatické řízení
AUART/AK2AI Automatické řízení Letní Čeština, Angličtina 9  
AUART/AK2AR Automatické řízení
AUART/AK2AR Automatické řízení Letní Čeština, Angličtina 7  
AUART/AK2MR Mechanika v robotických systémech
AUART/AK2MR Mechanika v robotických systémech Letní Čeština, Angličtina 5  
AUART/AK2RL Robotická laboratoř
AUART/AK2RL Robotická laboratoř Letní Čeština 3  
AUART/AK2RM Řízení materiálových toků
AUART/AK2RM Řízení materiálových toků Letní Čeština, Angličtina 4  
AUART/AK3MS Mechatronické systémy
AUART/AK3MS Mechatronické systémy Zimní Čeština, Angličtina 6  
AUART/AK3SR Spojité řízení
AUART/AK3SR Spojité řízení Zimní Čeština, Angličtina 6  
AUART/AK4KR Konstrukce robotů a manipulátorů
AUART/AK4KR Konstrukce robotů a manipulátorů Letní Čeština, Angličtina 6  
AUART/AK4LR Laboratoř reálných modelů
AUART/AK4LR Laboratoř reálných modelů Letní Čeština, Angličtina 3  
AUART/AK4PP Programování PLC
AUART/AK4PP Programování PLC Letní Čeština, Angličtina 5  
AUART/AK4TP Tepelné procesy
AUART/AK4TP Tepelné procesy Letní Čeština, Angličtina 6  
AUART/AK5AM Akční členy mechatronických systémů
AUART/AK5AM Akční členy mechatronických systémů Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUART/AK5ES Embedded systémy s mikropočítači
AUART/AK5ES Embedded systémy s mikropočítači Zimní Čeština, Angličtina 6  
AUART/AK5ME Mechanika tekutin
AUART/AK5ME Mechanika tekutin Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUART/AK5MP Mikropočítače a PLC
AUART/AK5MP Mikropočítače a PLC Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUART/AK5PI Ročníkový projekt
AUART/AK5PI Ročníkový projekt Zimní Čeština, Angličtina 1  
AUART/AK6BI Bakalářská práce
AUART/AK6BI Bakalářská práce Letní Čeština, Angličtina 15  
AUART/AK6BR Bakalářská práce
AUART/AK6BR Bakalářská práce Letní Čeština, Angličtina 14  
AUART/AK6CS CAD systémy v elektrotechnice
AUART/AK6CS CAD systémy v elektrotechnice Letní Čeština, Angličtina 3  
AUART/AK6PA Programování a aplikace průmyslových robotů a manipulátorů
AUART/AK6PA Programování a aplikace průmyslových robotů a manipulátorů Letní Čeština, Angličtina 5  
AUART/AK6PI Programování a aplikace průmyslových robotů a manipulátorů
AUART/AK6PI Programování a aplikace průmyslových robotů a manipulátorů Letní Čeština, Angličtina 5  
AUART/AK6SS Softskills
AUART/AK6SS Softskills Letní Čeština, Angličtina 2  
AUART/AK7DR Diskrétní řízení
AUART/AK7DR Diskrétní řízení Zimní Čeština, Angličtina 6  
AUART/AK7MV Modelování procesů ve výrobních technologiích
AUART/AK7MV Modelování procesů ve výrobních technologiích Zimní Čeština, Angličtina 7  
AUART/AK7PP Plánování a simulace výrobních postupů
AUART/AK7PP Plánování a simulace výrobních postupů Zimní Čeština 5  
AUART/AK8GI Geografické informační systémy
AUART/AK8GI Geografické informační systémy Letní Čeština, Angličtina 3  
AUART/AK8IP Informační podpora bezpečnostních systémů
AUART/AK8IP Informační podpora bezpečnostních systémů Letní Čeština, Angličtina 3  
AUART/AK8KD Kinematika a dynamika mechatronických systémů
AUART/AK8KD Kinematika a dynamika mechatronických systémů Letní Čeština, Angličtina 5  
AUART/AK8TB Technologie budov
AUART/AK8TB Technologie budov Letní Čeština, Angličtina 3  
AUART/AK9FM Facility management
AUART/AK9FM Facility management Zimní Čeština, Angličtina 3  
AUART/AK9PR Průmysl 4.0
AUART/AK9PR Průmysl 4.0 Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUART/AK9RO Ročníkový projekt
AUART/AK9RO Ročníkový projekt Zimní Čeština, Angličtina 1  
AUART/AK9RP Řízení pohybu
AUART/AK9RP Řízení pohybu Zimní Čeština, Angličtina 6  
AUART/AK9RR Řízení reálných procesů
AUART/AK9RR Řízení reálných procesů Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUART/AK9SV Strojové vidění
AUART/AK9SV Strojové vidění Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUART/AP0DP Diplomová práce
AUART/AP0DP Diplomová práce Letní Čeština, Angličtina 18  
AUART/AP0MM Multimédia
AUART/AP0MM Multimédia Letní Čeština, Angličtina 4  
AUART/AP0PP Základy první pomoci
AUART/AP0PP Základy první pomoci Letní Čeština, Angličtina 1  
AUART/AP0PR Projektování reálných řídících systémů
AUART/AP0PR Projektování reálných řídících systémů Letní Čeština, Angličtina 8  
AUART/AP1L1 Robotická laboratoř 1
AUART/AP1L1 Robotická laboratoř 1 Zimní Čeština 1  
AUART/AP1UM Úvod do materiálových věd
AUART/AP1UM Úvod do materiálových věd Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUART/AP2AI Automatické řízení
AUART/AP2AI Automatické řízení Letní Čeština, Angličtina 7  
AUART/AP2AR Automatické řízení
AUART/AP2AR Automatické řízení Letní Čeština, Angličtina 7  
AUART/AP2LO Laboratoř oboru
AUART/AP2LO Laboratoř oboru Letní Čeština 2  
AUART/AP2MR Mechanika v robotických systémech
AUART/AP2MR Mechanika v robotických systémech Letní Čeština, Angličtina 5  
AUART/AP2RM Řízení materiálových toků
AUART/AP2RM Řízení materiálových toků Letní Čeština, Angličtina 4  
AUART/AP3L2 Robotická laboratoř 2
AUART/AP3L2 Robotická laboratoř 2 Zimní Čeština 1  
AUART/AP3MS Mechatronické systémy
AUART/AP3MS Mechatronické systémy Zimní Angličtina 5  
AUART/AP3SR Spojité řízení
AUART/AP3SR Spojité řízení Zimní Čeština, Angličtina 6  
AUART/AP4KR Konstrukce robotů a manipulátorů
AUART/AP4KR Konstrukce robotů a manipulátorů Letní Čeština, Angličtina 6  
AUART/AP4LR Laboratoř reálných modelů
AUART/AP4LR Laboratoř reálných modelů Letní Čeština, Angličtina 3  
AUART/AP4MM Multimédia
AUART/AP4MM Multimédia Letní Čeština, Angličtina 5  
AUART/AP4PP Programování PLC
AUART/AP4PP Programování PLC Letní Čeština, Angličtina 4  
AUART/AP4TP Tepelné procesy
AUART/AP4TP Tepelné procesy Letní Čeština, Angličtina 6  
AUART/AP5AM Akční členy mechatronických systémů
AUART/AP5AM Akční členy mechatronických systémů Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUART/AP5ES Embedded systémy s mikropočítači
AUART/AP5ES Embedded systémy s mikropočítači Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUART/AP5LP Logistika a plánování
AUART/AP5LP Logistika a plánování Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUART/AP5ME Mechanika tekutin
AUART/AP5ME Mechanika tekutin Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUART/AP5MP Mikropočítače a PLC
AUART/AP5MP Mikropočítače a PLC Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUART/AP5PI Ročníkový projekt
AUART/AP5PI Ročníkový projekt Zimní Čeština, Angličtina 1  
AUART/AP6BA Bakalářská práce
AUART/AP6BA Bakalářská práce Letní Čeština, Angličtina 15  
AUART/AP6CS CAD systémy v elektrotechnice
AUART/AP6CS CAD systémy v elektrotechnice Letní Čeština, Angličtina 3  
AUART/AP6PA Programování a aplikace průmyslových robotů a manipulátorů
AUART/AP6PA Programování a aplikace průmyslových robotů a manipulátorů Letní Čeština, Angličtina 5  
AUART/AP6PI Programování a aplikace průmyslových robotů a manipulátorů
AUART/AP6PI Programování a aplikace průmyslových robotů a manipulátorů Letní Čeština, Angličtina 5  
AUART/AP6SS Softskills
AUART/AP6SS Softskills Letní Čeština, Angličtina 2  
AUART/AP7DR Diskrétní řízení
AUART/AP7DR Diskrétní řízení Zimní Čeština, Angličtina 6  
AUART/AP7MV Modelování procesů ve výrobních technologiích
AUART/AP7MV Modelování procesů ve výrobních technologiích Zimní Čeština, Angličtina 7  
AUART/AP7PP Plánování a simulace výrobních postupů
AUART/AP7PP Plánování a simulace výrobních postupů Zimní Čeština 5  
AUART/AP7PR Odborná praxe
AUART/AP7PR Odborná praxe Zimní a letní Čeština, Angličtina 5  
AUART/AP8GI Geografické informační systémy
AUART/AP8GI Geografické informační systémy Letní Čeština, Angličtina 3  
AUART/AP8IP Informační podpora bezpečnostních systémů
AUART/AP8IP Informační podpora bezpečnostních systémů Letní Čeština, Angličtina 3  
AUART/AP8KD Kinematika a dynamika mechatronických systémů
AUART/AP8KD Kinematika a dynamika mechatronických systémů Letní Čeština, Angličtina 5  
AUART/AP8TB Technologie budov
AUART/AP8TB Technologie budov Letní Čeština, Angličtina 4  
AUART/AP9FM Facility management
AUART/AP9FM Facility management Zimní Čeština, Angličtina 3  
AUART/AP9PR Průmysl 4.0
AUART/AP9PR Průmysl 4.0 Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUART/AP9RO Ročníkový projekt
AUART/AP9RO Ročníkový projekt Zimní Čeština, Angličtina 1  
AUART/AP9RP Řízení pohybu
AUART/AP9RP Řízení pohybu Zimní Čeština, Angličtina 6  
AUART/AP9RR Řízení reálných procesů
AUART/AP9RR Řízení reálných procesů Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUART/AP9SV Strojové vidění
AUART/AP9SV Strojové vidění Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUART/AQARI Automatické řízení
AUART/AQARI Automatické řízení Letní Čeština 8  
AUART/AQISR Inteligentní systémy s roboty
AUART/AQISR Inteligentní systémy s roboty Zimní Čeština 1  
AUART/AQMRS Mechanika v robotických systémech
AUART/AQMRS Mechanika v robotických systémech Letní Čeština 5  
AUART/AQRMT Řízení materiálových toků
AUART/AQRMT Řízení materiálových toků Letní Čeština 3  
AUART/AQUMV Úvod do materiálových věd
AUART/AQUMV Úvod do materiálových věd Zimní Čeština 4  
AUART/AWKTR Teorie automatického řízení
AUART/AWKTR Teorie automatického řízení Zimní Čeština, Angličtina 10  
AUART/AWOTS Obecná teorie systémů
AUART/AWOTS Obecná teorie systémů Zimní Čeština 10  
AUART/AWTEA Teorie algoritmů
AUART/AWTEA Teorie algoritmů Zimní Čeština 10  
AUART/AWVTA Výpočetní technika v automatickém řízení
AUART/AWVTA Výpočetní technika v automatickém řízení Zimní Čeština 10  
AUART/AXAUT Automatizace
AUART/AXAUT Automatizace Letní Čeština 5  
AUART/AXMTS Mechatronické systémy
AUART/AXMTS Mechatronické systémy Letní Čeština 6  
AUART/AXPTB Procesy v technice budov
AUART/AXPTB Procesy v technice budov Letní Čeština 5  
AUART/AYACM Akční členy mechatronických systémů
AUART/AYACM Akční členy mechatronických systémů Zimní Čeština 5  
AUART/AYBPA Bakalářská práce
AUART/AYBPA Bakalářská práce Letní Čeština 18  
AUART/AYBPR Bakalářská práce
AUART/AYBPR Bakalářská práce Letní Čeština 17  
AUART/AYCDS CAD systémy v elektrotechnice
AUART/AYCDS CAD systémy v elektrotechnice Zimní Čeština 4  
AUART/AYESM Embedded systémy s mikropočítači
AUART/AYESM Embedded systémy s mikropočítači Zimní Čeština 6  
AUART/AYKDM Kinematika a dynamika mechatronických systémů
AUART/AYKDM Kinematika a dynamika mechatronických systémů Letní Čeština 5  
AUART/AYMPC Programování mikropočítačů
AUART/AYMPC Programování mikropočítačů Zimní Čeština 5  
AUART/AYMPL Mikropočítače a PLC
AUART/AYMPL Mikropočítače a PLC Zimní Čeština 4  
AUART/AYOPT Optimalizace
AUART/AYOPT Optimalizace Letní Čeština 4  
AUART/AYPAR Programování a aplikace průmyslových robotů a manipulátorů
AUART/AYPAR Programování a aplikace průmyslových robotů a manipulátorů Letní Čeština 6  
AUART/AYPLC Programovatelné automaty
AUART/AYPLC Programovatelné automaty Zimní Čeština 4  
AUART/AYRPR Ročníkový projekt
AUART/AYRPR Ročníkový projekt Zimní Čeština 3  
AUART/AYTES Teorie systémů
AUART/AYTES Teorie systémů Zimní Čeština 5  
AUART/DZO1 Digitální zpracování obrazu
AUART/DZO1 Digitální zpracování obrazu Zimní Čeština 2  
AUART/TE7PT Processes in Environmental Technologies
AUART/TE7PT Processes in Environmental Technologies Zimní Angličtina 5  
AUART/TK7PT Procesy v environmentálních technologiích
AUART/TK7PT Procesy v environmentálních technologiích Zimní Čeština 5  
AUART/TP7PT Procesy v environmentálních technologiích
AUART/TP7PT Procesy v environmentálních technologiích Zimní Čeština 5