Tyto stránky jsou součástí informačního katalogu ECTS. Obsahují základní popis nabízených studijních programů a oborů, včetně standardních studijních plánů. Současně jsou zde uváděny popisy jednotlivých předmětů.

Pro lepší orientaci a uživatelskou přívětivost lze při hledání informací o studijních programech a oborech, resp. při výběru studijních předmětů volit různou cestu. Informace o programech a předmětech lze vyhledávat nabízenými cestami (viz dole) nebo je možno využít vyhledávání podle zvolených atributů (viz napravo).

Řádky tabulek seřadíte podle sloupce klikáním na ikony  v jeho záhlaví. Pokud je zobrazena ikona bubliny , najetí myší na ni zobrazi podrobnosti.

Hledání plánů Hledání plánů
 
Hledání předmětů Hledání předmětů
 
Dle fakult, studijních programů a studijních plánů včetně jejich předmětů
Název fakulty
Fakulta aplikované informatiky
Fakulta managementu a ekonomiky
Fakulta humanitních studií
Fakulta logistiky a krizového řízení
Fakulta multimediálních komunikací
Fakulta technologická
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Dle oborů vzdělávání a studijních plánů včetně jejich předmětů
Název oboru vzdělávání
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Filologické vědy
Informatické obory
Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Pedagogika, učitelství a sociální péče
Podnikání v oborech, odvětví
Technická chemie a chemie silikátů
Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Speciální a interdisciplinární obory
Umění a užité umění
Potravinářství a potravinářská chemie
Ekonomie
Zdravotnictví
Dle oborů vdělávání a seznamu předmětů
Název oboru vzdělávání
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Stavebnictví, geodézie a kartografie
Sociální vědy
Biologické obory
Filologické vědy
Obecná příprava
Teorie vojenského umění
Informatické obory
Bezpečnostní technologie
Matematické obory
Farmaceutické vědy
Architektura
Textilní výroba a oděvnictví
Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Publicistika, knihovnictví a informatika
Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Pedagogika, učitelství a sociální péče
Podnikání v oborech, odvětví
Gastronomie, hotelnictví a turismus
Teorie a dějiny umění
Geografické obory
Ekonomika a administrativa
Ekologie a ochrana životního prostředí
Obory z oblasti historie
Obory z oblasti psychologie
Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Obecně odborná příprava
Technická chemie a chemie silikátů
Filozofie, teologie
Vojenské zdravotnictví
Osobní a provozní služby
Fyzikální obory
Lékařské vědy
Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Zemědělství a lesnictví
Strojírenství a strojírenská výroba
Speciální a interdisciplinární obory
Umění a užité umění
Chemické obory
Potravinářství a potravinářská chemie
Obchod
Geologické obory
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Ekonomie
Doprava a spoje
Zdravotnictví
Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Dle fakult, pracovišť a předmětů
Název fakulty
Fakulta aplikované informatiky
Fakulta managementu a ekonomiky
Fakulta humanitních studií
Fakulta logistiky a krizového řízení
Fakulta multimediálních komunikací
Fakulta technologická
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně