Seznam fakult

« Zpět
Kód fakulty Název fakulty
FAI Fakulta aplikované informatiky
FAM Fakulta managementu a ekonomiky
FHS Fakulta humanitních studií
FLK Fakulta logistiky a krizového řízení
FMK Fakulta multimediálních komunikací
FT Fakulta technologická
REK Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně