Předměty pracoviště: AUPKS

» Seznam fakult » FAI
Kód předmětu Název předmětu
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
AUPKS/A0DPK Diplomová práce
AUPKS/A0DPK Diplomová práce Letní Čeština 19  
AUPKS/A1AMS Analýza a modelování softwarových systémů
AUPKS/A1AMS Analýza a modelování softwarových systémů Zimní Čeština 4  
AUPKS/A1DBS Databázové systémy
AUPKS/A1DBS Databázové systémy Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUPKS/A1KSW Kancelářský software I
AUPKS/A1KSW Kancelářský software I Zimní Čeština 3  
AUPKS/A1PRG Programování
AUPKS/A1PRG Programování Zimní Čeština 5  
AUPKS/A1VTE Výpočetní technika
AUPKS/A1VTE Výpočetní technika Zimní Čeština 4  
AUPKS/A1ZAP Základy programování a algoritmizace
AUPKS/A1ZAP Základy programování a algoritmizace Zimní Čeština 4  
AUPKS/A1ZPM Základy počítačové techniky
AUPKS/A1ZPM Základy počítačové techniky Zimní Čeština 5  
AUPKS/A2ARP Architektura počítačů
AUPKS/A2ARP Architektura počítačů Letní Čeština 5  
AUPKS/A2DBS Principy databázových systémů
AUPKS/A2DBS Principy databázových systémů Letní Čeština 3  
AUPKS/A2KSW Kancelářský software II
AUPKS/A2KSW Kancelářský software II Letní Čeština 4  
AUPKS/A2MPG Moderní počítačová grafika
AUPKS/A2MPG Moderní počítačová grafika Letní Čeština 4  
AUPKS/A2OBP Objektové programování
AUPKS/A2OBP Objektové programování Letní Čeština 4  
AUPKS/A2OPN Objektové programování a návrhové vzory
AUPKS/A2OPN Objektové programování a návrhové vzory Letní Čeština 4  
AUPKS/A2OPR Objektové programování
AUPKS/A2OPR Objektové programování Letní Čeština 4  
AUPKS/A2PGR Počítačová grafika I
AUPKS/A2PGR Počítačová grafika I Letní Čeština 3  
AUPKS/A2PRG Programování
AUPKS/A2PRG Programování Letní Čeština 4  
AUPKS/A2TAS Tvorba a analýza software
AUPKS/A2TAS Tvorba a analýza software Letní Čeština 4  
AUPKS/A3AFW Aplikační frameworky
AUPKS/A3AFW Aplikační frameworky Zimní Čeština 4  
AUPKS/A3DBS Databázové systémy
AUPKS/A3DBS Databázové systémy Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUPKS/A3HOS Hardware a operační systémy
AUPKS/A3HOS Hardware a operační systémy Zimní Čeština 4  
AUPKS/A3OSZ Operační systémy
AUPKS/A3OSZ Operační systémy Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUPKS/A3PGR Počítačová grafika II
AUPKS/A3PGR Počítačová grafika II Zimní Čeština 2  
AUPKS/A3PKO Profesionální komunikace
AUPKS/A3PKO Profesionální komunikace Zimní Čeština 4  
AUPKS/A4DBS Databázové systémy
AUPKS/A4DBS Databázové systémy Letní Čeština 5  
AUPKS/A4PDB Databázové systémy
AUPKS/A4PDB Databázové systémy Letní Čeština 5  
AUPKS/A4PSZ Počítačové sítě
AUPKS/A4PSZ Počítačové sítě Letní Čeština, Angličtina 4  
AUPKS/A4TWW Technologie www
AUPKS/A4TWW Technologie www Letní Čeština 4  
AUPKS/A4VHD Jazyk VHDL
AUPKS/A4VHD Jazyk VHDL Letní Čeština 4  
AUPKS/A5CS1 CCNA1 - Úvod do sítí
AUPKS/A5CS1 CCNA1 - Úvod do sítí Zimní Čeština 3  
AUPKS/A5PGR Počítačová grafika
AUPKS/A5PGR Počítačová grafika Zimní Čeština 3  
AUPKS/A5PWT Pokročilé webové technologie
AUPKS/A5PWT Pokročilé webové technologie Zimní Čeština 4  
AUPKS/A5RPA Ročníkový projekt
AUPKS/A5RPA Ročníkový projekt Zimní Čeština 6  
AUPKS/A6CS2 CCNA2 - Základy směrování a přepínání
AUPKS/A6CS2 CCNA2 - Základy směrování a přepínání Letní Čeština 5  
AUPKS/A6PPR Praktikum programování
AUPKS/A6PPR Praktikum programování Letní Čeština 5  
AUPKS/A6PSP Pracovní a služební právo
AUPKS/A6PSP Pracovní a služební právo Letní Čeština 4  
AUPKS/A7CS3 CCNA3 - Škálování sítí
AUPKS/A7CS3 CCNA3 - Škálování sítí Zimní Čeština 5  
AUPKS/A7HRP Hradlová pole
AUPKS/A7HRP Hradlová pole Zimní Čeština 4  
AUPKS/A7PDB Pokročilé databázové systémy
AUPKS/A7PDB Pokročilé databázové systémy Zimní Čeština 6  
AUPKS/A7PPS Provoz počítačových sítí
AUPKS/A7PPS Provoz počítačových sítí Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUPKS/A7SWI Softwarové inženýrství
AUPKS/A7SWI Softwarové inženýrství Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUPKS/A7TSZ Telekomunikační systémy
AUPKS/A7TSZ Telekomunikační systémy Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUPKS/A8CS4 CCNA4 - Propojování sítí
AUPKS/A8CS4 CCNA4 - Propojování sítí Letní Čeština 5  
AUPKS/A8PAP Pokročilé architektury procesorů
AUPKS/A8PAP Pokročilé architektury procesorů Letní Čeština, Angličtina 6  
AUPKS/A9DIK Digitální komunikace
AUPKS/A9DIK Digitální komunikace Zimní Čeština 4  
AUPKS/A9TPK Technika počítačů a komunikací
AUPKS/A9TPK Technika počítačů a komunikací Zimní Čeština 4  
AUPKS/AAHRP Hradlová pole
AUPKS/AAHRP Hradlová pole Zimní Čeština 5  
AUPKS/AAPAP Pokročilé architektury procesorů
AUPKS/AAPAP Pokročilé architektury procesorů Letní Čeština, Angličtina 7  
AUPKS/AAPDB Pokročilé databázové systémy
AUPKS/AAPDB Pokročilé databázové systémy Zimní Čeština 6  
AUPKS/AAPPS Provoz počítačových sítí
AUPKS/AAPPS Provoz počítačových sítí Zimní Čeština 4  
AUPKS/AATSZ Telekomunikační systémy
AUPKS/AATSZ Telekomunikační systémy Zimní Čeština 4  
AUPKS/ABDIK Digitální komunikace
AUPKS/ABDIK Digitální komunikace Zimní Čeština 3  
AUPKS/ABDPK Diplomová práce
AUPKS/ABDPK Diplomová práce Letní Čeština 20  
AUPKS/ABSWI Softwarové inženýrství
AUPKS/ABSWI Softwarové inženýrství Zimní Čeština 4  
AUPKS/ABTPK Technika počítačů a komunikací
AUPKS/ABTPK Technika počítačů a komunikací Zimní Čeština 3  
AUPKS/ADHRP Hardware, rozhraní a jejich programové prostředí
AUPKS/ADHRP Hardware, rozhraní a jejich programové prostředí Zimní a letní Čeština, Angličtina 10  
AUPKS/ADMDT Moderní databázové techniky
AUPKS/ADMDT Moderní databázové techniky Zimní a letní Čeština, Angličtina 10  
AUPKS/ADMST Moderní síťové technologie a operační systémy
AUPKS/ADMST Moderní síťové technologie a operační systémy Zimní a letní Čeština, Angličtina 10  
AUPKS/ADVSI Vybrané metody softwarového inženýrství
AUPKS/ADVSI Vybrané metody softwarového inženýrství Zimní a letní Čeština, Angličtina 10  
AUPKS/ADZMD Zpracování multimediálních dat
AUPKS/ADZMD Zpracování multimediálních dat Zimní a letní Čeština, Angličtina 10  
AUPKS/AE0AP Architektura procesorů a překladače
AUPKS/AE0AP Architektura procesorů a překladače Letní Čeština, Angličtina 4  
AUPKS/AE1AM Analýza a modelování softwarových systémů
AUPKS/AE1AM Analýza a modelování softwarových systémů Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
AUPKS/AE1DS Databázové systémy
AUPKS/AE1DS Databázové systémy Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
AUPKS/AE1PA Programování a algoritmizace
AUPKS/AE1PA Programování a algoritmizace Zimní Čeština 4  
AUPKS/AE2AE Architektura počítačů
AUPKS/AE2AE Architektura počítačů Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
AUPKS/AE2MG Moderní počítačová grafika
AUPKS/AE2MG Moderní počítačová grafika Zimní a letní Čeština 4  
AUPKS/AE2OP Objektové programování a návrhové vzory
AUPKS/AE2OP Objektové programování a návrhové vzory Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
AUPKS/AE3AF Aplikační frameworky
AUPKS/AE3AF Aplikační frameworky Zimní a letní Čeština, Angličtina 4  
AUPKS/AE3HO Hardware a operační systémy
AUPKS/AE3HO Hardware a operační systémy Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUPKS/AE3OP Objektové programování
AUPKS/AE3OP Objektové programování Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUPKS/AE3OS Operační systémy
AUPKS/AE3OS Operační systémy Zimní a letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
AUPKS/AE5PW Pokročilé webové technologie
AUPKS/AE5PW Pokročilé webové technologie Zimní a letní Čeština, Angličtina 5  
AUPKS/AE6PP Praktikum programování
AUPKS/AE6PP Praktikum programování Letní Čeština, Angličtina 5  
AUPKS/AE7KS Komunikační systémy
AUPKS/AE7KS Komunikační systémy Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUPKS/AE7SI Softwarové inženýrství
AUPKS/AE7SI Softwarové inženýrství Zimní a letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
AUPKS/AE8BO Bezpečnost operačních systémů
AUPKS/AE8BO Bezpečnost operačních systémů Letní Čeština, Angličtina 4  
AUPKS/AE9ML Modelování logických obvodů
AUPKS/AE9ML Modelování logických obvodů Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUPKS/AE9PD Pokročilé databázové systémy
AUPKS/AE9PD Pokročilé databázové systémy Zimní a letní Čeština, Angličtina 4  
AUPKS/AEARP Architektura počítačů
AUPKS/AEARP Architektura počítačů Zimní a letní Angličtina 5  
AUPKS/AEDBS Databázové systémy
AUPKS/AEDBS Databázové systémy Zimní a letní Angličtina 5  
AUPKS/AEHRP Hradlová pole
AUPKS/AEHRP Hradlová pole Zimní a letní Angličtina 4  
AUPKS/AEKSW Kancelářský software
AUPKS/AEKSW Kancelářský software Zimní a letní Angličtina 3  
AUPKS/AEOPR Objektové programování
AUPKS/AEOPR Objektové programování Zimní a letní Angličtina 4  
AUPKS/AEOSZ Operační systémy
AUPKS/AEOSZ Operační systémy Zimní a letní Angličtina 4  
AUPKS/AEPAP Pokročilé architektury procesorů
AUPKS/AEPAP Pokročilé architektury procesorů Zimní a letní Angličtina 5  
AUPKS/AEPDB Pokročilé databázové systémy
AUPKS/AEPDB Pokročilé databázové systémy Zimní Čeština 6  
AUPKS/AEPGR Počítačová grafika
AUPKS/AEPGR Počítačová grafika Zimní Čeština 3  
AUPKS/AEPPS Provoz počítačových sítí
AUPKS/AEPPS Provoz počítačových sítí Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUPKS/AEPRG Programování
AUPKS/AEPRG Programování Zimní Čeština 5  
AUPKS/AEPSZ Počítačové sítě
AUPKS/AEPSZ Počítačové sítě Zimní a letní Angličtina 4  
AUPKS/AESWI Softwarové inženýrství
AUPKS/AESWI Softwarové inženýrství Zimní a letní Angličtina 4  
AUPKS/AETSZ Telekomunikační systémy
AUPKS/AETSZ Telekomunikační systémy Zimní a letní Angličtina 4  
AUPKS/AK0AP Architektura procesorů a překladače
AUPKS/AK0AP Architektura procesorů a překladače Letní Čeština, Angličtina 4  
AUPKS/AK1AM Analýza a modelování softwarových systémů
AUPKS/AK1AM Analýza a modelování softwarových systémů Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUPKS/AK1DS Databázové systémy
AUPKS/AK1DS Databázové systémy Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUPKS/AK1PA Programování a algoritmizace
AUPKS/AK1PA Programování a algoritmizace Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUPKS/AK2AE Architektura počítačů
AUPKS/AK2AE Architektura počítačů Letní Čeština, Angličtina 5  
AUPKS/AK2MG Moderní počítačová grafika
AUPKS/AK2MG Moderní počítačová grafika Letní Čeština, Angličtina 4  
AUPKS/AK2OP Objektové programování a návrhové vzory
AUPKS/AK2OP Objektové programování a návrhové vzory Letní Čeština, Angličtina 4  
AUPKS/AK2PB Programování
AUPKS/AK2PB Programování Letní Čeština, Angličtina 4  
AUPKS/AK3AF Aplikační frameworky
AUPKS/AK3AF Aplikační frameworky Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUPKS/AK3HO Hardware a operační systémy
AUPKS/AK3HO Hardware a operační systémy Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUPKS/AK3OP Objektové programování
AUPKS/AK3OP Objektové programování Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUPKS/AK3OS Operační systémy
AUPKS/AK3OS Operační systémy Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUPKS/AK4DB Databázové systémy
AUPKS/AK4DB Databázové systémy Letní Čeština, Angličtina 4  
AUPKS/AK5PW Pokročilé webové technologie
AUPKS/AK5PW Pokročilé webové technologie Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUPKS/AK6PP Praktikum programování
AUPKS/AK6PP Praktikum programování Letní Čeština, Angličtina 5  
AUPKS/AK7KS Komunikační systémy
AUPKS/AK7KS Komunikační systémy Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUPKS/AK7SI Softwarové inženýrství
AUPKS/AK7SI Softwarové inženýrství Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUPKS/AK8BO Bezpečnost operačních systémů
AUPKS/AK8BO Bezpečnost operačních systémů Letní Čeština, Angličtina 4  
AUPKS/AK9ML Modelování logických obvodů
AUPKS/AK9ML Modelování logických obvodů Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUPKS/AK9PD Pokročilé databázové systémy
AUPKS/AK9PD Pokročilé databázové systémy Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUPKS/AP0AP Architektura procesorů a překladače
AUPKS/AP0AP Architektura procesorů a překladače Letní Čeština, Angličtina 4  
AUPKS/AP1AM Analýza a modelování softwarových systémů
AUPKS/AP1AM Analýza a modelování softwarových systémů Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUPKS/AP1DS Databázové systémy
AUPKS/AP1DS Databázové systémy Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUPKS/AP1PA Programování a algoritmizace
AUPKS/AP1PA Programování a algoritmizace Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUPKS/AP1PK Profesionální komunikace
AUPKS/AP1PK Profesionální komunikace Zimní Čeština, Angličtina 3  
AUPKS/AP2AE Architektura počítačů
AUPKS/AP2AE Architektura počítačů Letní Čeština, Angličtina 5  
AUPKS/AP2DP Daňové a účetní právo
AUPKS/AP2DP Daňové a účetní právo Letní Čeština, Angličtina 5  
AUPKS/AP2G1 Počítačová grafika I
AUPKS/AP2G1 Počítačová grafika I Letní Čeština, Angličtina 4  
AUPKS/AP2MG MModerní počítačová grafika
AUPKS/AP2MG MModerní počítačová grafika Letní Čeština, Angličtina 4  
AUPKS/AP2OP Objektové programování a návrhové vzory
AUPKS/AP2OP Objektové programování a návrhové vzory Letní Čeština 4  
AUPKS/AP2PB Programování
AUPKS/AP2PB Programování Letní Čeština, Angličtina 4  
AUPKS/AP2PD Principy databázových systémů
AUPKS/AP2PD Principy databázových systémů Letní Čeština, Angličtina 4  
AUPKS/AP2TS Tvorba a analýza software
AUPKS/AP2TS Tvorba a analýza software Letní Čeština, Angličtina 4  
AUPKS/AP3AF Aplikační frameworky
AUPKS/AP3AF Aplikační frameworky Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUPKS/AP3FT Finanční trhy a bankovnictví
AUPKS/AP3FT Finanční trhy a bankovnictví Zimní Angličtina 5  
AUPKS/AP3G2 Počítačová grafika II
AUPKS/AP3G2 Počítačová grafika II Zimní Čeština, Angličtina 3  
AUPKS/AP3HO Hardware a operační systémy
AUPKS/AP3HO Hardware a operační systémy Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUPKS/AP3MK Marketing
AUPKS/AP3MK Marketing Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUPKS/AP3OP Objektové programování
AUPKS/AP3OP Objektové programování Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUPKS/AP3OS Operační systémy
AUPKS/AP3OS Operační systémy Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUPKS/AP3ZP Zááklady programování a algoritmizace
AUPKS/AP3ZP Zááklady programování a algoritmizace Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUPKS/AP4DB Databázové systémy
AUPKS/AP4DB Databázové systémy Letní Čeština, Angličtina 4  
AUPKS/AP4DS Databázové systémy
AUPKS/AP4DS Databázové systémy Letní Čeština, Angličtina 4  
AUPKS/AP4ZU Základy účetnictví
AUPKS/AP4ZU Základy účetnictví Letní Čeština, Angličtina 5  
AUPKS/AP5PR Publlic Relations
AUPKS/AP5PR Publlic Relations Zimní Čeština, Angličtina 3  
AUPKS/AP5PW Pokročilé webové technologie
AUPKS/AP5PW Pokročilé webové technologie Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUPKS/AP5US Účetní a daňové SW
AUPKS/AP5US Účetní a daňové SW Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUPKS/AP5VK Vizuální komunikace
AUPKS/AP5VK Vizuální komunikace Zimní Čeština, Angličtina 2  
AUPKS/AP6BI Business Intelligence
AUPKS/AP6BI Business Intelligence Letní Čeština, Angličtina 5  
AUPKS/AP6BP Bakalářská práce
AUPKS/AP6BP Bakalářská práce Letní Čeština, Angličtina 12  
AUPKS/AP6PP Praktikum programování
AUPKS/AP6PP Praktikum programování Letní Čeština, Angličtina 5  
AUPKS/AP7KS Komunikační systémy
AUPKS/AP7KS Komunikační systémy Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUPKS/AP7SI Softwarové inženýrství
AUPKS/AP7SI Softwarové inženýrství Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUPKS/AP8BO Bezpečnost operačních systémů
AUPKS/AP8BO Bezpečnost operačních systémů Letní Čeština, Angličtina 4  
AUPKS/AP9ML Modelování logických obvodů
AUPKS/AP9ML Modelování logických obvodů Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUPKS/AP9PD Pokročilé databázové systémy
AUPKS/AP9PD Pokročilé databázové systémy Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUPKS/AQARP Architektura počítačů
AUPKS/AQARP Architektura počítačů Letní Čeština 5  
AUPKS/AQOBP Objektové programování
AUPKS/AQOBP Objektové programování Letní Čeština 4  
AUPKS/AQOPR Objektové programování
AUPKS/AQOPR Objektové programování Letní Čeština 4  
AUPKS/AQPRG Programování
AUPKS/AQPRG Programování Zimní Čeština 4  
AUPKS/AQPRO Programování
AUPKS/AQPRO Programování Letní Čeština 5  
AUPKS/AQVTE Výpočetní technika
AUPKS/AQVTE Výpočetní technika Zimní Čeština 4  
AUPKS/AV5C1 CCNA1 - Úvod do sítí
AUPKS/AV5C1 CCNA1 - Úvod do sítí Zimní Čeština 3  
AUPKS/AV6C2 CCNA2 - Přepínání, směrování a bezdrátové sítě
AUPKS/AV6C2 CCNA2 - Přepínání, směrování a bezdrátové sítě Letní Čeština 5  
AUPKS/AV7C3 CCNA3 - Podnikové sítě, zabezpečení a automatizace
AUPKS/AV7C3 CCNA3 - Podnikové sítě, zabezpečení a automatizace Zimní Čeština 5  
AUPKS/AWIDT Diagnostika a testování
AUPKS/AWIDT Diagnostika a testování Zimní Čeština 10  
AUPKS/AWMSI Metody softwarového inženýrství
AUPKS/AWMSI Metody softwarového inženýrství Zimní Čeština 10  
AUPKS/AWSMO Systémové modelování hardware, software
AUPKS/AWSMO Systémové modelování hardware, software Zimní Čeština 10  
AUPKS/AWTDK Teorie digitální komunikace
AUPKS/AWTDK Teorie digitální komunikace Zimní Čeština 10  
AUPKS/AWZMD Zpracování multimediálních dat
AUPKS/AWZMD Zpracování multimediálních dat Zimní Čeština 10  
AUPKS/AXDBS Databázové systémy
AUPKS/AXDBS Databázové systémy Zimní Čeština 5  
AUPKS/AXHOS Hardware a operační systémy
AUPKS/AXHOS Hardware a operační systémy Zimní Čeština 4  
AUPKS/AXOSZ Operační systémy
AUPKS/AXOSZ Operační systémy Zimní Čeština 4  
AUPKS/AXPSI Počítačové sítě
AUPKS/AXPSI Počítačové sítě Letní Čeština 5  
AUPKS/AYPGR Počítačová grafika
AUPKS/AYPGR Počítačová grafika Zimní Čeština 4