Pracoviště fakulty: FAM

» Seznam fakult
Kód pracoviště Název pracoviště
MUE Ústav ekonomie
MUFU Ústav financí a účetnictví
MUMM Ústav managementu a marketingu
MUPE Ústav podnikové ekonomiky
MUPI Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
MURVP Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
MUSKM Ústav statistiky a kvantitativních metod
MUTV Ústav tělesné výchovy