Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Teorie vojenského umění

Kód předmětu Název předmětu
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
LUOO/L4OTI Přežití v tísni
LUOO/L4OTI Přežití v tísni Letní Čeština 2  
UMJL/A5VMK Verbální manipulace v obch. komunikaci
UMJL/A5VMK Verbální manipulace v obch. komunikaci Zimní Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům