Programy fakulty: FAM

» Seznam fakult
Název studijního programu(Kód) Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia Detail
Economics and Management (P0413D050013) P0413D050013 Doktorský Kombinovaná 0 4 Doktorský, Kombinovaná, 0 kreditů, 4 roky
Management a marketing (N0413A050031) N0413A050031 Navazující Kombinovaná 120 2 Navazující, Kombinovaná, 120 kreditů, 2 roky
Ekonomika a management (B6208) B6208 Bakalářský Kombinovaná 180 3 Bakalářský, Kombinovaná, 180 kreditů, 3 roky
Ekonomika a management (N6208) N6208 Navazující Kombinovaná 120 2 Navazující, Kombinovaná, 120 kreditů, 2 roky
Průmyslové inženýrství (P0488D050004) P0488D050004 Doktorský Kombinovaná 0 4 Doktorský, Kombinovaná, 0 kreditů, 4 roky
Průmyslové inženýrství (N0488P050002) N0488P050002 Navazující Prezenční 120 2 Navazující, Prezenční, 120 kreditů, 2 roky
Finance (P0412D050010) P0412D050010 Doktorský Prezenční 0 4 Doktorský, Prezenční, 0 kreditů, 4 roky
Finance a finanční technologie (B0412P050001) B0412P050001 Bakalářský Prezenční 180 3 Bakalářský, Prezenční, 180 kreditů, 3 roky
Economics and Management (P6208) P6208 Doktorský Prezenční 0 4 Doktorský, Prezenční, 0 kreditů, 4 roky
Systémové inženýrství a informatika (N6209) N6209 Navazující Kombinovaná 120 2 Navazující, Kombinovaná, 120 kreditů, 2 roky
Ekonomika a management (B0413A050024) B0413A050024 Bakalářský Kombinovaná 180 3 Bakalářský, Kombinovaná, 180 kreditů, 3 roky
Finance (N0412A050012) N0412A050012 Navazující Prezenční 120 2 Navazující, Prezenční, 120 kreditů, 2 roky
Economics and Management (P0413D050013) P0413D050013 Doktorský Prezenční 0 4 Doktorský, Prezenční, 0 kreditů, 4 roky
Ekonomika a management (P0413D050012) P0413D050012 Doktorský Prezenční 0 4 Doktorský, Prezenční, 0 kreditů, 4 roky
Účetnictví a daně (B0411P050002) B0411P050002 Bakalářský Prezenční 180 3 Bakalářský, Prezenční, 180 kreditů, 3 roky
Management ve zdravotnictví (N0413A050020) N0413A050020 Navazující Kombinovaná 120 2 Navazující, Kombinovaná, 120 kreditů, 2 roky
Ekonomika a management (B6208) B6208 Bakalářský Prezenční 180 3 Bakalářský, Prezenční, 180 kreditů, 3 roky
Ekonomika a management (N6208) N6208 Navazující Prezenční 120 2 Navazující, Prezenční, 120 kreditů, 2 roky
Průmyslové inženýrství (P0488D050004) P0488D050004 Doktorský Prezenční 0 4 Doktorský, Prezenční, 0 kreditů, 4 roky
Ekonomika podniku a podnikání (N0413A050023) N0413A050023 Navazující Prezenční 120 2 Navazující, Prezenční, 120 kreditů, 2 roky
Economics and Management (B0413A050031) B0413A050031 Bakalářský Prezenční 180 3 Bakalářský, Prezenční, 180 kreditů, 3 roky
Finance (P0412D050010) P0412D050010 Doktorský Kombinovaná 0 4 Doktorský, Kombinovaná, 0 kreditů, 4 roky
Účetnictví a daně (B0411P050002) B0411P050002 Bakalářský Kombinovaná 180 3 Bakalářský, Kombinovaná, 180 kreditů, 3 roky
Hospodářská politika a správa (P6202) P6202 Doktorský Kombinovaná 0 4 Doktorský, Kombinovaná, 0 kreditů, 4 roky
Economics and Management (P6208) P6208 Doktorský Kombinovaná 0 4 Doktorský, Kombinovaná, 0 kreditů, 4 roky
Economic Policy and Administration (P6202) P6202 Doktorský Kombinovaná 0 4 Doktorský, Kombinovaná, 0 kreditů, 4 roky
Průmyslové inženýrství (B0413P050013) B0413P050013 Bakalářský Kombinovaná 180 3 Bakalářský, Kombinovaná, 180 kreditů, 3 roky
Ekonomika a management (B0413A050024) B0413A050024 Bakalářský Prezenční 180 3 Bakalářský, Prezenční, 180 kreditů, 3 roky
Economics and Management (N6208) N6208 Navazující Prezenční 120 2 Navazující, Prezenční, 120 kreditů, 2 roky
Finance (N0412A050011) N0412A050011 Navazující Kombinovaná 120 2 Navazující, Kombinovaná, 120 kreditů, 2 roky
Průmyslové inženýrství (N0488P050002) N0488P050002 Navazující Kombinovaná 120 2 Navazující, Kombinovaná, 120 kreditů, 2 roky
Finance (P0412D050011) P0412D050011 Doktorský Kombinovaná 0 4 Doktorský, Kombinovaná, 0 kreditů, 4 roky
Hospodářská politika a správa (N6202) N6202 Navazující Kombinovaná 120 2 Navazující, Kombinovaná, 120 kreditů, 2 roky
Hospodářská politika a správa (B6202) B6202 Bakalářský Kombinovaná 180 3 Bakalářský, Kombinovaná, 180 kreditů, 3 roky
Management a marketing (N0413A050031) N0413A050031 Navazující Prezenční 120 2 Navazující, Prezenční, 120 kreditů, 2 roky
Hospodářská politika a správa (P6202) P6202 Doktorský Prezenční 0 4 Doktorský, Prezenční, 0 kreditů, 4 roky
Economic Policy and Administration (P6202) P6202 Doktorský Prezenční 0 4 Doktorský, Prezenční, 0 kreditů, 4 roky
Industrial Engineering (P0488D050003) P0488D050003 Doktorský Prezenční 0 4 Doktorský, Prezenční, 0 kreditů, 4 roky
Finance a finanční technologie (B0412P050001) B0412P050001 Bakalářský Kombinovaná 180 3 Bakalářský, Kombinovaná, 180 kreditů, 3 roky
Management ve zdravotnictví (N0413A050020) N0413A050020 Navazující Prezenční 120 2 Navazující, Prezenční, 120 kreditů, 2 roky
Hospodářská politika a správa (N6202) N6202 Navazující Prezenční 120 2 Navazující, Prezenční, 120 kreditů, 2 roky
Průmyslové inženýrství (B0413P050013) B0413P050013 Bakalářský Prezenční 180 3 Bakalářský, Prezenční, 180 kreditů, 3 roky
Business Administration and Entrepreneurship (N0413A050024) N0413A050024 Navazující Prezenční 120 2 Navazující, Prezenční, 120 kreditů, 2 roky
Industrial Engineering (P0488D050003) P0488D050003 Doktorský Kombinovaná 0 4 Doktorský, Kombinovaná, 0 kreditů, 4 roky
Ekonomika a management (P0413D050012) P0413D050012 Doktorský Kombinovaná 0 4 Doktorský, Kombinovaná, 0 kreditů, 4 roky
Finance (P0412D050011) P0412D050011 Doktorský Prezenční 0 4 Doktorský, Prezenční, 0 kreditů, 4 roky
Finance and Financial Technologies (B0412P050002) B0412P050002 Bakalářský Prezenční 180 3 Bakalářský, Prezenční, 180 kreditů, 3 roky
Economic Policy and Administration (N6202) N6202 Navazující Prezenční 120 2 Navazující, Prezenční, 120 kreditů, 2 roky
Systémové inženýrství a informatika (N6209) N6209 Navazující Prezenční 120 2 Navazující, Prezenční, 120 kreditů, 2 roky
Ekonomika podniku a podnikání (N0413A050023) N0413A050023 Navazující Kombinovaná 120 2 Navazující, Kombinovaná, 120 kreditů, 2 roky
Ekonomika a management (P6208) P6208 Doktorský Kombinovaná 0 4 Doktorský, Kombinovaná, 0 kreditů, 4 roky
Finance (N0412A050011) N0412A050011 Navazující Prezenční 120 2 Navazující, Prezenční, 120 kreditů, 2 roky
Management and Marketing (N0413A050032) N0413A050032 Navazující Prezenční 120 2 Navazující, Prezenční, 120 kreditů, 2 roky
Systémové inženýrství a informatika (B6209) B6209 Bakalářský Prezenční 180 3 Bakalářský, Prezenční, 180 kreditů, 3 roky
Hospodářská politika a správa (B6202) B6202 Bakalářský Prezenční 180 3 Bakalářský, Prezenční, 180 kreditů, 3 roky
Ekonomika a management (P6208) P6208 Doktorský Prezenční 0 4 Doktorský, Prezenční, 0 kreditů, 4 roky