Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Technická chemie a chemie silikátů

Kód předmětu Název předmětu
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
AUM/AEMA1 Matematika I
AUM/AEMA1 Matematika I Zimní a letní Angličtina 6  
CJV/PTAG Gum.a plastikář.technologie v angličtině
CJV/PTAG Gum.a plastikář.technologie v angličtině Zimní Angličtina 2  
LUEB/L2EZC Technická chemie
LUEB/L2EZC Technická chemie Letní Čeština 5  
TCPM/TE5AS Applied Spectroscopy
TCPM/TE5AS Applied Spectroscopy Zimní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
TCPM/TP4AS Aplikovaná spektroskopie
TCPM/TP4AS Aplikovaná spektroskopie Letní Čeština 3  
TCPM/TP7PH Přenos hmoty v biomedicíně
TCPM/TP7PH Přenos hmoty v biomedicíně Zimní Čeština 4  
TCPM/TWC4 Biopolymery
TCPM/TWC4 Biopolymery Zimní a letní Čeština 0  
TCPM/TWC4A Analytické metody a chemie povrchů
TCPM/TWC4A Analytické metody a chemie povrchů Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
TCPM/TWPA4 Aplikace mikroskopických technik v potr.
TCPM/TWPA4 Aplikace mikroskopických technik v potr. Zimní a letní Čeština 0  
TUFMI/T9DP Diplomová práce I
TUFMI/T9DP Diplomová práce I Zimní Čeština 6  
TUIOZP/TK0DP Diplomová práce
TUIOZP/TK0DP Diplomová práce Letní Čeština 30  
TUIOZP/TP0DP Diplomová práce
TUIOZP/TP0DP Diplomová práce Letní Čeština 30  
TUTTTK/TE4CT Chemistry and Technol.of Surf.Acti.Ag.I
TUTTTK/TE4CT Chemistry and Technol.of Surf.Acti.Ag.I Letní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům