Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Umění a užité umění

» Kategorie studijních oborů/specializací
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace, forma, jazyk Forma studia Jazyk výuky
Teorie a praxe audiovizuální tvorby - Animovaná tvorba   (1 - 2015) Navazující, Prezenční, Čeština Prezenční Čeština
Teorie a praxe audiovizuální tvorby - Animovaná tvorba   (1 - 2017) Bakalářský, Prezenční, Čeština Prezenční Čeština
Teorie a praxe audiovizuální tvorby - Audiovizuální tvorba - Kamera   (1 - 2015) Navazující, Prezenční, Čeština Prezenční Čeština
Teorie a praxe audiovizuální tvorby - Audiovizuální tvorba - Kamera   (1 - 2017) Bakalářský, Prezenční, Čeština Prezenční Čeština
Teorie a praxe audiovizuální tvorby - Audiovizuální tvorba - Režie a scenáristika   (1 - 2015) Navazující, Prezenční, Čeština Prezenční Čeština
Media and Communications Studies - Marketing Communications   (1 - E) Navazující, Prezenční, Angličtina Prezenční Angličtina
Mediální a komunikační studia - Marketingové komunikace   (1 - 2015) Bakalářský, Kombinovaná, Čeština Kombinovaná Čeština
Mediální a komunikační studia - Marketingové komunikace   (1 - 2015) Bakalářský, Prezenční, Čeština Prezenční Čeština
Mediální a komunikační studia - Marketingové komunikace   (1 - 2015) Navazující, Prezenční, Čeština Prezenční Čeština
Mediální a komunikační studia - Marketingové komunikace   (1 - 2015) Navazující, Kombinovaná, Čeština Kombinovaná Čeština
Visual Arts - Multimedia and Design   (1 - 1) Doktorský, Kombinovaná, Angličtina Kombinovaná Angličtina
Visual Arts - Multimedia and Design   (1 - 1) Doktorský, Prezenční, Angličtina Prezenční Angličtina
Výtvarná umění - Multimédia a design   (1 - 1) Doktorský, Kombinovaná, Čeština Kombinovaná Čeština
Výtvarná umění - Multimédia a design   (1 - 1) Doktorský, Prezenční, Čeština Prezenční Čeština
Výtvarná umění - Multimédia a design - Design obuvi   (1 - 2015) Bakalářský, Prezenční, Čeština Prezenční Čeština
Výtvarná umění - Multimédia a design - Design obuvi   (1 - 2015) Navazující, Prezenční, Čeština Prezenční Čeština
Výtvarná umění - Multimédia a design - Design oděvu   (1 - 2015) Navazující, Prezenční, Čeština Prezenční Čeština
Výtvarná umění - Multimédia a design - Design oděvu   (1 - 2015) Bakalářský, Prezenční, Čeština Prezenční Čeština
Výtvarná umění - Multimédia a design - Design skla   (1 - 2015) Bakalářský, Prezenční, Čeština Prezenční Čeština
Výtvarná umění - Multimédia a design - Grafický design   (1 - 2015) Bakalářský, Prezenční, Čeština Prezenční Čeština
Výtvarná umění - Multimédia a design - Grafický design   (1 - 2015) Navazující, Prezenční, Čeština Prezenční Čeština
Výtvarná umění - Multimédia a design - Prostorová tvorba   (1 - 2015) Navazující, Prezenční, Čeština Prezenční Čeština
Výtvarná umění - Multimédia a design - Prostorová tvorba   (1 - 2015) Bakalářský, Prezenční, Čeština Prezenční Čeština
Výtvarná umění - Multimédia a design - Průmyslový design   (1 - 2015) Bakalářský, Prezenční, Čeština Prezenční Čeština
Výtvarná umění - Multimédia a design - Průmyslový design   (1 - 2015) Navazující, Prezenční, Čeština Prezenční Čeština
Výtvarná umění - Multimédia a design - Reklamní fotografie   (1 - 2015) Bakalářský, Prezenční, Čeština Prezenční Čeština
Výtvarná umění - Multimédia a design - Reklamní fotografie   (1 - 2015) Navazující, Prezenční, Čeština Prezenční Čeština
Teorie a praxe audiovizuální tvorby - Produkce   (1 - 2015) Navazující, Prezenční, Čeština Prezenční Čeština
Teorie a praxe audiovizuální tvorby - Produkce   (1 - 2017) Bakalářský, Prezenční, Čeština Prezenční Čeština