Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Právo, právní a veřejnosprávní činnost

Kód předmětu Název předmětu
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
AUBI/AK1O1 Profesní obrana 1
AUBI/AK1O1 Profesní obrana 1 Zimní Čeština, Angličtina 2  
AUBI/AK2O2 Profesní obrana 2
AUBI/AK2O2 Profesní obrana 2 Letní Čeština, Angličtina 2  
AUBI/AK3O3 Profesní obrana 3
AUBI/AK3O3 Profesní obrana 3 Zimní Angličtina 3  
AUBI/AP1O1 Profesní obrana 1
AUBI/AP1O1 Profesní obrana 1 Zimní Čeština, Angličtina 2  
AUBI/AP2O2 Profesní obrana 2
AUBI/AP2O2 Profesní obrana 2 Letní Čeština, Angličtina 2  
AUBI/AP3O3 Profesní obrana 3
AUBI/AP3O3 Profesní obrana 3 Zimní Čeština, Angličtina 3  
AUBI/A1STP Speciální tělesná příprava 1
AUBI/A1STP Speciální tělesná příprava 1 Zimní Čeština 2  
AUBI/A2STP Speciální tělesná příprava 2
AUBI/A2STP Speciální tělesná příprava 2 Letní Čeština 2  
AUBI/A3STP Speciální tělesná příprava 3
AUBI/A3STP Speciální tělesná příprava 3 Zimní Čeština 3  
AUIUI/ADKYB Kybernetická bezpečnost
AUIUI/ADKYB Kybernetická bezpečnost Zimní a letní Čeština, Angličtina 10  
AUIUI/AE7LB Legislativa bezpečnosti informací
AUIUI/AE7LB Legislativa bezpečnosti informací Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUIUI/AK7LB Legislativa bezpečnosti informací
AUIUI/AK7LB Legislativa bezpečnosti informací Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUIUI/AP7LB Legislativa bezpečnosti informací
AUIUI/AP7LB Legislativa bezpečnosti informací Zimní Čeština, Angličtina 4  
KAAT/AN5MP Multimediální právo
KAAT/AN5MP Multimediální právo Zimní Čeština 3  
KAAT/MULP Multimediální právo
KAAT/MULP Multimediální právo Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUMK/KSOFI Společenská odpovědnost firem
KUMK/KSOFI Společenská odpovědnost firem Letní Čeština 3  
LUEB/LACUP Úvod do práva
LUEB/LACUP Úvod do práva Zimní Čeština 2  
LUEB/LARSP Správní právo
LUEB/LARSP Správní právo Letní Čeština 5  
LUEB/LARUP Úvod do práva
LUEB/LARUP Úvod do práva Zimní Čeština 4  
LUEB/LBSVP Veřejné právo a základ. souvis. předpisy
LUEB/LBSVP Veřejné právo a základ. souvis. předpisy Zimní Čeština 3  
LUEB/LCCSS Státní správa a krizové řízení
LUEB/LCCSS Státní správa a krizové řízení Zimní Čeština 4  
LUEB/LCRBK Bezpečnostní politika a prevence
LUEB/LCRBK Bezpečnostní politika a prevence Zimní Čeština 5  
LUEB/LDSPS Právní systém v oblasti bezpečnosti
LUEB/LDSPS Právní systém v oblasti bezpečnosti Letní Čeština 3  
LUEB/LFEPS Právní systém v oblasti živ. prostředí
LUEB/LFEPS Právní systém v oblasti živ. prostředí Zimní Čeština 4  
LUEB/L1EZP Úvod do práva
LUEB/L1EZP Úvod do práva Zimní Čeština 3  
LUEB/L1RUP Úvod do práva
LUEB/L1RUP Úvod do práva Zimní Čeština 4  
LUEB/L2LLE Legislativa v logistice a dopravě
LUEB/L2LLE Legislativa v logistice a dopravě Letní Čeština 4  
LUEB/L2RSP Správní právo
LUEB/L2RSP Správní právo Letní Čeština 5  
LUEB/L3SVP Veřejné právo a základ. souvis. předpisy
LUEB/L3SVP Veřejné právo a základ. souvis. předpisy Zimní Čeština 3  
LUEB/L4ELE Legislativa v životním prostředí ČR
LUEB/L4ELE Legislativa v životním prostředí ČR Letní Čeština 2  
LUEB/L5CSS Státní správa a krizové řízení
LUEB/L5CSS Státní správa a krizové řízení Zimní Čeština 2  
LUEB/L5RBP Bezpečnostní politika a prevence
LUEB/L5RBP Bezpečnostní politika a prevence Zimní Čeština 5  
LUEB/L6EPP Bezpečnostní politika a prevence
LUEB/L6EPP Bezpečnostní politika a prevence Letní Čeština 4  
LUEB/L8SPS Právní systém v oblasti bezpečnosti
LUEB/L8SPS Právní systém v oblasti bezpečnosti Letní Čeština 3  
LUEB/L9EPS Právní systém v oblasti živ. prostředí
LUEB/L9EPS Právní systém v oblasti živ. prostředí Zimní Čeština 4  
LUKR/LASKM Krizový management a bezpeč. systém v ČR
LUKR/LASKM Krizový management a bezpeč. systém v ČR Letní Čeština 4  
LUKR/LBRKM Krizový management a bezpečnostní systém
LUKR/LBRKM Krizový management a bezpečnostní systém Letní Čeština 5  
LUKR/LCCKM Krizový management
LUKR/LCCKM Krizový management Zimní Čeština 5  
LUKR/LFRSR Integrované systémy řízení
LUKR/LFRSR Integrované systémy řízení Zimní Čeština 4  
LUKR/L2SKM Krizový management a bezpeč. systém v ČR
LUKR/L2SKM Krizový management a bezpeč. systém v ČR Letní Čeština 4  
LUKR/L4RKM Krizový management a bezpečnostní systém
LUKR/L4RKM Krizový management a bezpečnostní systém Letní Čeština 4  
LUKR/L5CKM Krizový management
LUKR/L5CKM Krizový management Zimní Čeština 4  
LUKR/L9RSR Integrované systémy řízení
LUKR/L9RSR Integrované systémy řízení Zimní Čeština 4  
LUOO/LAOOZ Obecné zákl. řeš. hav. a kriz. situací
LUOO/LAOOZ Obecné zákl. řeš. hav. a kriz. situací Zimní Čeština 3  
LUOO/LBCDD Detekce a dekontaminace
LUOO/LBCDD Detekce a dekontaminace Letní Čeština 5  
LUOO/LBCOZ Ochrana proti zbraním hromadného ničení
LUOO/LBCOZ Ochrana proti zbraním hromadného ničení Zimní Čeština 5  
LUOO/LBODD Detekce a dekontaminace
LUOO/LBODD Detekce a dekontaminace Letní Čeština 4  
LUOO/LDSOO Ochrana obyv. a kritické infrastruktury
LUOO/LDSOO Ochrana obyv. a kritické infrastruktury Zimní Čeština 5  
LUOO/LFCDD Detekce, dekontaminace a sanace
LUOO/LFCDD Detekce, dekontaminace a sanace Zimní Čeština 5  
LUOO/LFCIO Individuální a kolektivní ochrana
LUOO/LFCIO Individuální a kolektivní ochrana Zimní Čeština 3  
LUOO/L1OOZ Obecné zákl. řeš. hav. a kriz. situací
LUOO/L1OOZ Obecné zákl. řeš. hav. a kriz. situací Zimní Čeština 3  
LUOO/L3COZ Ochrana proti zbraním hromadného ničení
LUOO/L3COZ Ochrana proti zbraním hromadného ničení Zimní Čeština 5  
LUOO/L4CDD Detekce a dekontaminace
LUOO/L4CDD Detekce a dekontaminace Letní Čeština 5  
LUOO/L6EOO Ochrana obyvatelstva
LUOO/L6EOO Ochrana obyvatelstva Letní Čeština 4  
LUOO/L7SOO Ochrana obyv. a kritické infrastruktury
LUOO/L7SOO Ochrana obyv. a kritické infrastruktury Zimní Čeština 5  
LUOO/L9CDD Detekce, dekontaminace a sanace
LUOO/L9CDD Detekce, dekontaminace a sanace Zimní Čeština 5  
LUOO/L9CIO Individuální a kolektivní ochrana
LUOO/L9CIO Individuální a kolektivní ochrana Zimní Čeština 3  
LUOO/SZZCC Ochrana obyvatelstva
LUOO/SZZCC Ochrana obyvatelstva Zimní a letní Čeština 0  
LUOO/SZZKM Krizový management a bezpečnostní systém
LUOO/SZZKM Krizový management a bezpečnostní systém Zimní a letní Čeština 0  
LUOO/SZZOO Ochrana obyvatelstva
LUOO/SZZOO Ochrana obyvatelstva Zimní a letní Čeština 0  
LUOO/SZZRM Rizika v ochraně osob a majetku
LUOO/SZZRM Rizika v ochraně osob a majetku Zimní a letní Čeština 0  
MURVP/KFSP Finanční a správní právo
MURVP/KFSP Finanční a správní právo Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MURVP/KMPEU Právo EU
MURVP/KMPEU Právo EU Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MURVP/KPPE Právo pro ekonomy
MURVP/KPPE Právo pro ekonomy Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MURVP/KPPE2 Právo pro ekonomy II
MURVP/KPPE2 Právo pro ekonomy II Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MURVP/KPRAS Právní aspekty v marketing. komunikacích
MURVP/KPRAS Právní aspekty v marketing. komunikacích Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MURVP/KPSZ Právo sociálního zabezpečení
MURVP/KPSZ Právo sociálního zabezpečení Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MURVP/KPZM Právní základna marketingu
MURVP/KPZM Právní základna marketingu Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MURVP/KP2PR Základy práva
MURVP/KP2PR Základy práva Letní Čeština 4  
MURVP/KSO1 Správní právo I
MURVP/KSO1 Správní právo I Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MURVP/KSUSS Územní správa a samospráva
MURVP/KSUSS Územní správa a samospráva Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MURVP/KSZTP Základy teorie práva
MURVP/KSZTP Základy teorie práva Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MURVP/KUS Ústavní systémy
MURVP/KUS Ústavní systémy Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MURVP/KZPR Zdravotnictví a právo
MURVP/KZPR Zdravotnictví a právo Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MURVP/PFSP Finanční a správní právo
MURVP/PFSP Finanční a správní právo Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MURVP/PMPEU Právo EU
MURVP/PMPEU Právo EU Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MURVP/PPPE Právo pro ekonomy
MURVP/PPPE Právo pro ekonomy Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MURVP/PPPE2 Právo pro ekonomy II
MURVP/PPPE2 Právo pro ekonomy II Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MURVP/PPSZ Právo sociálního zabezpečení
MURVP/PPSZ Právo sociálního zabezpečení Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MURVP/PP2PR Základy práva
MURVP/PP2PR Základy práva Letní Čeština 4  
MURVP/PRAV1 Občanské právo
MURVP/PRAV1 Občanské právo Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MURVP/PSUSS Územní správa a samospráva
MURVP/PSUSS Územní správa a samospráva Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MURVP/PUS Ústavní systémy
MURVP/PUS Ústavní systémy Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MURVP/SK2PR Základy práva
MURVP/SK2PR Základy práva Letní Čeština 5  
MURVP/SP2PR Základy práva
MURVP/SP2PR Základy práva Letní Čeština 3  
MURVP/Z2KTP Teorie práva
MURVP/Z2KTP Teorie práva Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MURVP/Z2TEP Teorie práva
MURVP/Z2TEP Teorie práva Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MURVP/Z3KVP Vybrané kapitoly z veřejného a soukroméh
MURVP/Z3KVP Vybrané kapitoly z veřejného a soukroméh Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MURVP/Z4KZP Zdravotnické právo
MURVP/Z4KZP Zdravotnické právo Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MURVP/Z4ZDP Zdravotnické právo
MURVP/Z4ZDP Zdravotnické právo Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MURVP/Z5KRP Rodinné právo
MURVP/Z5KRP Rodinné právo Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MURVP/Z5ROP Rodinné právo
MURVP/Z5ROP Rodinné právo Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MURVP/Z6KPR Pracovní právo
MURVP/Z6KPR Pracovní právo Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MURVP/Z6PRP Pracovní právo
MURVP/Z6PRP Pracovní právo Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MURVP/1LAW1 Law for Economists 1
MURVP/1LAW1 Law for Economists 1 Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MURVP/1PPE2 Právo pro ekonomy 2
MURVP/1PPE2 Právo pro ekonomy 2 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MURVP/1USP Územní správa a samospráva
MURVP/1USP Územní správa a samospráva Zimní Čeština 4  
MURVP/1USS Územní správa a samospráva
MURVP/1USS Územní správa a samospráva Zimní Čeština 4  
MURVP/2PPE2 Právo pro ekonomy 2
MURVP/2PPE2 Právo pro ekonomy 2 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MURVP/2USP Územní správa a samospráva
MURVP/2USP Územní správa a samospráva Zimní Čeština 4  
MURVP/2USS Územní správa a samospráva
MURVP/2USS Územní správa a samospráva Zimní Čeština 4  
TUTP/TK9L2 Legislativa v potravinářství II
TUTP/TK9L2 Legislativa v potravinářství II Zimní Čeština 5  
TUTP/TP9L2 Legislativa v potravinářství II
TUTP/TP9L2 Legislativa v potravinářství II Zimní Čeština 5  
UMJL/A5TLJ Vybrané kapitoly z práva a spravedlnosti
UMJL/A5TLJ Vybrané kapitoly z práva a spravedlnosti Zimní Angličtina 3  
UMJL/H5TLJ Vybrané kapitoly z práva a spravedlnosti
UMJL/H5TLJ Vybrané kapitoly z práva a spravedlnosti Zimní Čeština 4  
UMJL/H6TLJ Vybrané kapitoly z práva a spravedlnosti
UMJL/H6TLJ Vybrané kapitoly z práva a spravedlnosti Letní Čeština 3  
UPV/KP0LS Legislativa v sociální oblasti
UPV/KP0LS Legislativa v sociální oblasti Letní Čeština 5  
UPV/KP6PO Právo v sociální oblasti
UPV/KP6PO Právo v sociální oblasti Letní Čeština 5  
UPV/PP6PO Právo v sociální oblasti
UPV/PP6PO Právo v sociální oblasti Letní Čeština 4  
UPV/PP9LS Legislativa v sociální oblasti
UPV/PP9LS Legislativa v sociální oblasti Zimní Čeština 5  
UPV/SK6PO Právo v sociální oblasti
UPV/SK6PO Právo v sociální oblasti Letní Čeština 5  
UPV/SP6PO Právo v sociální oblasti
UPV/SP6PO Právo v sociální oblasti Letní Čeština 5