Předměty pracoviště: AUEM

» Seznam fakult » FAI
Kód předmětu Název předmětu
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
AUEM/A0DPB Diplomová práce
AUEM/A0DPB Diplomová práce Letní Čeština 24  
AUEM/A0EPM Elektromagnetické pole a materiály v telekomunikacích
AUEM/A0EPM Elektromagnetické pole a materiály v telekomunikacích Letní Čeština 4  
AUEM/A0PRS Projektování řídicích a informačních systémů
AUEM/A0PRS Projektování řídicích a informačních systémů Letní Čeština 5  
AUEM/A1FBT Fyzika v bezpečnostních technologiích
AUEM/A1FBT Fyzika v bezpečnostních technologiích Zimní Čeština 4  
AUEM/A1FSE Fyzikální seminář
AUEM/A1FSE Fyzikální seminář Zimní Čeština 8  
AUEM/A1FYS Fyzikální seminář
AUEM/A1FYS Fyzikální seminář Zimní Čeština 5  
AUEM/A2EMV Elektřina, magnetizmus a vlnění
AUEM/A2EMV Elektřina, magnetizmus a vlnění Letní Čeština 7  
AUEM/A3EJI Elektromagnetické jevy v informatice
AUEM/A3EJI Elektromagnetické jevy v informatice Zimní Čeština 5  
AUEM/A3FPI Fyzikální principy prvků informatiky
AUEM/A3FPI Fyzikální principy prvků informatiky Zimní Čeština 5  
AUEM/A3IAM Instrumentace a měření
AUEM/A3IAM Instrumentace a měření Zimní Čeština 5  
AUEM/A5TPU Technické prostředky automatizace
AUEM/A5TPU Technické prostředky automatizace Zimní Čeština 5  
AUEM/A6TPA Technické prostředky informatiky a automatizace
AUEM/A6TPA Technické prostředky informatiky a automatizace Letní Čeština 5  
AUEM/A7FOV Forenzní vědy
AUEM/A7FOV Forenzní vědy Zimní Čeština 5  
AUEM/A7NPB Nadstandardní prvky objektové bezpečnosti
AUEM/A7NPB Nadstandardní prvky objektové bezpečnosti Zimní Čeština 4  
AUEM/A7SEN Senzory
AUEM/A7SEN Senzory Zimní Čeština 5  
AUEM/A8ISZ Informační systémy
AUEM/A8ISZ Informační systémy Letní Čeština 5  
AUEM/A8ZSZ Zpracování signálů
AUEM/A8ZSZ Zpracování signálů Letní Čeština 3  
AUEM/A9DCS Diagnostika číslicových systémů
AUEM/A9DCS Diagnostika číslicových systémů Zimní Čeština 5  
AUEM/A9EMK Elektromagnetická kompatibilita
AUEM/A9EMK Elektromagnetická kompatibilita Zimní Čeština 3  
AUEM/A9TPA Technické prostředky integrované automatizace
AUEM/A9TPA Technické prostředky integrované automatizace Zimní Čeština 6  
AUEM/AAFOV Forenzní vědy
AUEM/AAFOV Forenzní vědy Zimní Čeština 5  
AUEM/AAISZ Informační systémy
AUEM/AAISZ Informační systémy Letní Čeština 5  
AUEM/AANPB Nadstandardní prvky objektové bezpečnosti
AUEM/AANPB Nadstandardní prvky objektové bezpečnosti Zimní Čeština 4  
AUEM/AASEN Senzory
AUEM/AASEN Senzory Zimní Čeština 5  
AUEM/ABDCS Diagnostika číslicových systémů
AUEM/ABDCS Diagnostika číslicových systémů Zimní Čeština 6  
AUEM/ABDPB Diplomová práce
AUEM/ABDPB Diplomová práce Letní Čeština 25  
AUEM/ABEMK Elektromagnetická kompatibilita
AUEM/ABEMK Elektromagnetická kompatibilita Zimní Čeština 5  
AUEM/ABEPM Elektromagnetické pole a materiály v telekomunikacích
AUEM/ABEPM Elektromagnetické pole a materiály v telekomunikacích Letní Čeština 4  
AUEM/ABPRS Projektování řídicích a informačních systémů
AUEM/ABPRS Projektování řídicích a informačních systémů Letní Čeština 5  
AUEM/ABTPA Technické prostředky integrované automatizace
AUEM/ABTPA Technické prostředky integrované automatizace Zimní Čeština 6  
AUEM/ADEKZ Elektromagnetická kompatibilita zabezpečovacích zařízení
AUEM/ADEKZ Elektromagnetická kompatibilita zabezpečovacích zařízení Zimní a letní Čeština, Angličtina 10  
AUEM/ADIEO Návrh a implementace elektronických obvodů a systémů
AUEM/ADIEO Návrh a implementace elektronických obvodů a systémů Zimní Čeština 10  
AUEM/ADMET Měřicí technika
AUEM/ADMET Měřicí technika Zimní Čeština 10  
AUEM/ADTPB Technické prostředky bezpečnostního průmyslu
AUEM/ADTPB Technické prostředky bezpečnostního průmyslu Zimní a letní Čeština 10  
AUEM/ADVFV Vybrané kapitoly z forenzních věd
AUEM/ADVFV Vybrané kapitoly z forenzních věd Zimní a letní Čeština, Angličtina 10  
AUEM/AE0DB Diplomová práce
AUEM/AE0DB Diplomová práce Letní Čeština, Angličtina 24  
AUEM/AE0DM Diplomová práce
AUEM/AE0DM Diplomová práce Letní Čeština, Angličtina 19  
AUEM/AE0TP Technologie průmyslových informačních systémů
AUEM/AE0TP Technologie průmyslových informačních systémů Letní Čeština, Angličtina 4  
AUEM/AE1FS Fyzikální seminář
AUEM/AE1FS Fyzikální seminář Zimní Čeština 4  
AUEM/AE2FS Fyzikální seminář
AUEM/AE2FS Fyzikální seminář Zimní a letní Čeština, Angličtina 7  
AUEM/AE3EJ Elektromagnetické jevy v informatice
AUEM/AE3EJ Elektromagnetické jevy v informatice Zimní a letní Čeština, Angličtina 6  
AUEM/AE3FY Fyzika
AUEM/AE3FY Fyzika Zimní Angličtina 7  
AUEM/AE3IB Instrumentace a měření
AUEM/AE3IB Instrumentace a měření Zimní Čeština, Angličtina 6  
AUEM/AE3IM Instrumentace a měření
AUEM/AE3IM Instrumentace a měření Zimní Čeština, Angličtina 6  
AUEM/AE4SE Senzory
AUEM/AE4SE Senzory Letní Čeština, Angličtina 4  
AUEM/AE5AK Akční členy
AUEM/AE5AK Akční členy Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUEM/AE5TP Technické prostředky automatizace
AUEM/AE5TP Technické prostředky automatizace Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUEM/AE7FV Forenzní vědy
AUEM/AE7FV Forenzní vědy Zimní Angličtina 4  
AUEM/AE8EK Elektromagnetická kompatibilita
AUEM/AE8EK Elektromagnetická kompatibilita Letní Čeština, Angličtina 5  
AUEM/AE8KR Kriminologie
AUEM/AE8KR Kriminologie Letní Čeština, Angličtina 3  
AUEM/AE8PB Pokročilé bezpečnostní technologie
AUEM/AE8PB Pokročilé bezpečnostní technologie Letní Čeština, Angličtina 4  
AUEM/AE9EK Elektromagnetická kompatibilita
AUEM/AE9EK Elektromagnetická kompatibilita Zimní Čeština, Angličtina 3  
AUEM/AEEMK Elektromagnetická kompatibilita
AUEM/AEEMK Elektromagnetická kompatibilita Zimní Čeština 3  
AUEM/AEEMV Elektřina, magnetizmus a vlnění
AUEM/AEEMV Elektřina, magnetizmus a vlnění Letní Čeština 7  
AUEM/AEFPI Fyzikální principy prvků informatiky
AUEM/AEFPI Fyzikální principy prvků informatiky Zimní Čeština 5  
AUEM/AEFYS Fyzikální seminář
AUEM/AEFYS Fyzikální seminář Zimní Čeština 5  
AUEM/AEIAM Instrumentace a měření
AUEM/AEIAM Instrumentace a měření Zimní Čeština 5  
AUEM/AENPB Nadstandardní prvky objektové bezpečnosti
AUEM/AENPB Nadstandardní prvky objektové bezpečnosti Zimní Čeština 4  
AUEM/AEPRS Projektování řídicích a informačních systémů
AUEM/AEPRS Projektování řídicích a informačních systémů Zimní a letní Čeština 5  
AUEM/AETPA Technické prostředky informatiky a automatizace
AUEM/AETPA Technické prostředky informatiky a automatizace Letní Čeština 5  
AUEM/AEZSZ Zpracování signálů
AUEM/AEZSZ Zpracování signálů Zimní a letní Angličtina 3  
AUEM/AK0DB Dipllomová práce
AUEM/AK0DB Dipllomová práce Letní Čeština, Angličtina 24  
AUEM/AK0DM Diplomová práce
AUEM/AK0DM Diplomová práce Letní Čeština, Angličtina 19  
AUEM/AK0TP Technologie průmyslových informačních systémů
AUEM/AK0TP Technologie průmyslových informačních systémů Letní Čeština, Angličtina 4  
AUEM/AK1FB Fyzika v bezpečnostních technologiích
AUEM/AK1FB Fyzika v bezpečnostních technologiích Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUEM/AK1FS Fyzikální seminář
AUEM/AK1FS Fyzikální seminář Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUEM/AK2FS Fyzikální seminář
AUEM/AK2FS Fyzikální seminář Letní Čeština 7  
AUEM/AK3EJ Elektromagnetické jevy v informatice
AUEM/AK3EJ Elektromagnetické jevy v informatice Zimní Čeština, Angličtina 6  
AUEM/AK3FY Fyzika
AUEM/AK3FY Fyzika Zimní Čeština, Angličtina 6  
AUEM/AK3IB Instrumentace a měření
AUEM/AK3IB Instrumentace a měření Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUEM/AK3IM Instrumentace a měření
AUEM/AK3IM Instrumentace a měření Zimní Čeština, Angličtina 6  
AUEM/AK4KT Kriminalistické technologie a systémy
AUEM/AK4KT Kriminalistické technologie a systémy Letní Čeština, Angličtina 4  
AUEM/AK4SE Senzory
AUEM/AK4SE Senzory Letní Čeština, Angličtina 4  
AUEM/AK5AK Akční členy
AUEM/AK5AK Akční členy Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUEM/AK5TP Technické prostředky automatizace
AUEM/AK5TP Technické prostředky automatizace Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUEM/AK7FV Foorenzní vědy
AUEM/AK7FV Foorenzní vědy Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUEM/AK7PR Odborná praxe
AUEM/AK7PR Odborná praxe Zimní a letní Čeština, Angličtina 5  
AUEM/AK8EK Elektromagnetická kompatibilita
AUEM/AK8EK Elektromagnetická kompatibilita Letní Angličtina 5  
AUEM/AK8KR Kriminologie
AUEM/AK8KR Kriminologie Letní Čeština, Angličtina 3  
AUEM/AK8PB Pokročilé bezpečnostní technologie
AUEM/AK8PB Pokročilé bezpečnostní technologie Letní Čeština, Angličtina 4  
AUEM/AK9EK Elektromagnetická kompatibilita
AUEM/AK9EK Elektromagnetická kompatibilita Zimní Čeština, Angličtina 3  
AUEM/AKU1 Akustika 1
AUEM/AKU1 Akustika 1 Zimní Čeština 1  
AUEM/AKU2 Akustika 2
AUEM/AKU2 Akustika 2 Letní Čeština 2  
AUEM/AP0DB Diplomová práce
AUEM/AP0DB Diplomová práce Letní Čeština, Angličtina 24  
AUEM/AP0DM Diplomová práce
AUEM/AP0DM Diplomová práce Letní Čeština, Angličtina 19  
AUEM/AP0TP Technologie průmyslových informačních systémů
AUEM/AP0TP Technologie průmyslových informačních systémů Letní Čeština, Angličtina 4  
AUEM/AP1FB Fyzika v bezpečnostních technologiích
AUEM/AP1FB Fyzika v bezpečnostních technologiích Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUEM/AP1FS Fyzikální seminář
AUEM/AP1FS Fyzikální seminář Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUEM/AP2FR Fyzikální seminář
AUEM/AP2FR Fyzikální seminář Letní Čeština, Angličtina 7  
AUEM/AP2FS Fyzikální seminář
AUEM/AP2FS Fyzikální seminář Letní Čeština, Angličtina 7  
AUEM/AP3EJ Elektromagnetické jevy v informatice
AUEM/AP3EJ Elektromagnetické jevy v informatice Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUEM/AP3FY Fyzika
AUEM/AP3FY Fyzika Zimní Angličtina 6  
AUEM/AP3IA Instrumentace a měření
AUEM/AP3IA Instrumentace a měření Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUEM/AP3IB Instrumentace a měření
AUEM/AP3IB Instrumentace a měření Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUEM/AP3IM Instrumentace a měření
AUEM/AP3IM Instrumentace a měření Zimní Čeština, Angličtina 6  
AUEM/AP4KT Kriminalistické technologie a systémy
AUEM/AP4KT Kriminalistické technologie a systémy Letní Čeština, Angličtina 4  
AUEM/AP4SE Senzory
AUEM/AP4SE Senzory Letní Čeština, Angličtina 4  
AUEM/AP5AK Akční členy
AUEM/AP5AK Akční členy Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUEM/AP5DE Technologie detektivních činností
AUEM/AP5DE Technologie detektivních činností Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUEM/AP5TP Technické prostředky automatizace
AUEM/AP5TP Technické prostředky automatizace Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUEM/AP7FV Forenzní vědy
AUEM/AP7FV Forenzní vědy Zimní Angličtina 4  
AUEM/AP8EK Elektromagnetická kompatibilita
AUEM/AP8EK Elektromagnetická kompatibilita Letní Čeština, Angličtina 5  
AUEM/AP8KR Kriminologie
AUEM/AP8KR Kriminologie Letní Čeština, Angličtina 3  
AUEM/AP8PB Pokročilé bezpečnostní technologie
AUEM/AP8PB Pokročilé bezpečnostní technologie Letní Čeština, Angličtina 4  
AUEM/AP9EK Elektromagnetická kompatibilita
AUEM/AP9EK Elektromagnetická kompatibilita Zimní Čeština, Angličtina 3  
AUEM/AQEMV Elektřina, magnetizmus a vlnění
AUEM/AQEMV Elektřina, magnetizmus a vlnění Letní Čeština 6  
AUEM/AQFBT Fyzika v bezpečnostních technologiích
AUEM/AQFBT Fyzika v bezpečnostních technologiích Zimní Čeština 5  
AUEM/AQFSE Fyzikální seminář
AUEM/AQFSE Fyzikální seminář Zimní Čeština 8  
AUEM/AQFYS Fyzikální seminář
AUEM/AQFYS Fyzikální seminář Zimní Čeština 5  
AUEM/AWIEO Návrh a implementace elektronických obvodů a systémů
AUEM/AWIEO Návrh a implementace elektronických obvodů a systémů Zimní Čeština 10  
AUEM/AWMBE Materiálová báze molekulární elektroniky
AUEM/AWMBE Materiálová báze molekulární elektroniky Zimní Čeština 10  
AUEM/AWMET Měřicí technika
AUEM/AWMET Měřicí technika Zimní Čeština 10  
AUEM/AWTKB Technologie komerční bezpečnosti
AUEM/AWTKB Technologie komerční bezpečnosti Zimní Čeština 10  
AUEM/AWTPA Technické prostředky automatizace
AUEM/AWTPA Technické prostředky automatizace Zimní Čeština 10  
AUEM/AWTPB Technické prostředky bezpečnostních systémů
AUEM/AWTPB Technické prostředky bezpečnostních systémů Zimní Čeština 10  
AUEM/AXFPI Fyzikální principy prvků informatiky
AUEM/AXFPI Fyzikální principy prvků informatiky Zimní Čeština 5  
AUEM/AXIAM Instrumentace a měření
AUEM/AXIAM Instrumentace a měření Zimní Čeština 5  
AUEM/AYTPA Technické prostředky automatizace
AUEM/AYTPA Technické prostředky automatizace Letní Čeština 5  
AUEM/AYTPU Technické prostředky automatizace
AUEM/AYTPU Technické prostředky automatizace Zimní Čeština 5  
AUEM/T5TE Technické prostředky automatizace
AUEM/T5TE Technické prostředky automatizace Zimní Čeština 4  
AUEM/TYTE Technické prostředky automatizace
AUEM/TYTE Technické prostředky automatizace Zimní Čeština 4