Předměty pracoviště: AURP

» Seznam fakult » FAI
Kód předmětu Název předmětu
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
AURP/A1IJS Internet a jeho služby
AURP/A1IJS Internet a jeho služby Zimní Čeština 5  
AURP/A1SPV Softwarová podpora inženýrských výpočtů
AURP/A1SPV Softwarová podpora inženýrských výpočtů Zimní Čeština 3  
AURP/A1ZPT Základy počítačové techniky
AURP/A1ZPT Základy počítačové techniky Zimní Čeština 2  
AURP/A4MAS Matlab a Simulink
AURP/A4MAS Matlab a Simulink Letní Čeština 3  
AURP/A4TDP Technická dokumentace a prezentace
AURP/A4TDP Technická dokumentace a prezentace Letní Čeština 4  
AURP/A5LRP Laboratoř řízení procesů
AURP/A5LRP Laboratoř řízení procesů Zimní a letní Čeština 2  
AURP/A7ASP Analýza a simulace technologických procesů
AURP/A7ASP Analýza a simulace technologických procesů Zimní Čeština, Angličtina 5  
AURP/A7MAS Matlab a Simulink
AURP/A7MAS Matlab a Simulink Zimní Čeština 2  
AURP/A8IDS Identifikace systémů
AURP/A8IDS Identifikace systémů Letní Čeština, Angličtina 5  
AURP/A8SAR Stavová a algebraická teorie řízení
AURP/A8SAR Stavová a algebraická teorie řízení Letní Čeština, Angličtina 5  
AURP/A9APR Adaptivní a prediktivní řízení
AURP/A9APR Adaptivní a prediktivní řízení Zimní Čeština 6  
AURP/A9MNP Modelování a identifikace náhodných procesů
AURP/A9MNP Modelování a identifikace náhodných procesů Zimní Čeština 5  
AURP/A9RRP Řízení reálných procesů
AURP/A9RRP Řízení reálných procesů Zimní Čeština 5  
AURP/AAASP Analýza a simulace technologických procesů
AURP/AAASP Analýza a simulace technologických procesů Zimní Čeština 5  
AURP/AAIDS Identifikace systémů
AURP/AAIDS Identifikace systémů Letní Čeština 5  
AURP/AAMAS Matlab a Simulink
AURP/AAMAS Matlab a Simulink Zimní Čeština 2  
AURP/AASAR Stavová a algebraická teorie řízení
AURP/AASAR Stavová a algebraická teorie řízení Letní Čeština 6  
AURP/AAZSK Zpracování signálů
AURP/AAZSK Zpracování signálů Letní Čeština 4  
AURP/ABAPR Adaptivní a prediktivní řízení
AURP/ABAPR Adaptivní a prediktivní řízení Zimní Čeština 6  
AURP/ABMNP Modelování a identifikace náhodných procesů
AURP/ABMNP Modelování a identifikace náhodných procesů Zimní Čeština 5  
AURP/ABRRP Řízení reálných procesů
AURP/ABRRP Řízení reálných procesů Zimní Čeština 5  
AURP/ADIDS Identifikace systémů
AURP/ADIDS Identifikace systémů Zimní Čeština 10  
AURP/ADMSS Modelování a simulace spojitých systémů
AURP/ADMSS Modelování a simulace spojitých systémů Zimní a letní Čeština, Angličtina 10  
AURP/ADPZS Pokročilé zpracování signálů
AURP/ADPZS Pokročilé zpracování signálů Zimní a letní Čeština, Angličtina 10  
AURP/AE1IP Softwarová podpora inženýrských výpočtů
AURP/AE1IP Softwarová podpora inženýrských výpočtů Zimní Čeština, Angličtina 4  
AURP/AE1IV Softwarová podpora inženýrských výpočtů
AURP/AE1IV Softwarová podpora inženýrských výpočtů Zimní Čeština 4  
AURP/AE1K1 Kancelářský software I
AURP/AE1K1 Kancelářský software I Zimní a letní Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
AURP/AE1SP Softwarová podpora inženýrských výpočtů
AURP/AE1SP Softwarová podpora inženýrských výpočtů Zimní a letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
AURP/AE2SD Systémy pro přenos a ukládání dat
AURP/AE2SD Systémy pro přenos a ukládání dat Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
AURP/AE2SP Softwarová podpora inženýrských výpočtů
AURP/AE2SP Softwarová podpora inženýrských výpočtů Zimní a letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
AURP/AE4PS Počítačové sítě
AURP/AE4PS Počítačové sítě Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
AURP/AE4TD Technická dokumentace a prezentace
AURP/AE4TD Technická dokumentace a prezentace Letní Čeština 4  
AURP/AE7AS Analýza a simulace spojitých systémů
AURP/AE7AS Analýza a simulace spojitých systémů Zimní Angličtina 5  
AURP/AE7IS Identifikace systémů
AURP/AE7IS Identifikace systémů Zimní a letní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
AURP/AE7PS Provoz počítačových sítí
AURP/AE7PS Provoz počítačových sítí Zimní Čeština, Angličtina 4  
AURP/AE8IS Identifikace systémů
AURP/AE8IS Identifikace systémů Zimní a letní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
AURP/AE8MS Modely spojitých systémů a jejich simulace
AURP/AE8MS Modely spojitých systémů a jejich simulace Zimní a letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
AURP/AE8SA Stavová a algebraická teorie řízení
AURP/AE8SA Stavová a algebraická teorie řízení Letní Čeština, Angličtina 5  
AURP/AE8ZS Zpracování signálů
AURP/AE8ZS Zpracování signálů Zimní a letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
AURP/AE9IM Identifikace a modelování náhodných signálů
AURP/AE9IM Identifikace a modelování náhodných signálů Zimní Čeština, Angličtina 4  
AURP/AE9PM Pokročilé metody automatického řízení
AURP/AE9PM Pokročilé metody automatického řízení Zimní Čeština, Angličtina 6  
AURP/AEASP Analýza a simulace technologických procesů
AURP/AEASP Analýza a simulace technologických procesů Zimní a letní Angličtina 5  
AURP/AEIDS Identifikace systémů
AURP/AEIDS Identifikace systémů Zimní a letní Angličtina 5  
AURP/AEMAS Matlab a Simulink
AURP/AEMAS Matlab a Simulink Zimní a letní Angličtina 2  
AURP/AEMNP Modelování a identifikace náhodných procesů
AURP/AEMNP Modelování a identifikace náhodných procesů Zimní Čeština 5  
AURP/AERTP Řízení technologických procesů
AURP/AERTP Řízení technologických procesů Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
AURP/AK1IP Softwarová podpora inženýrských výpočtů
AURP/AK1IP Softwarová podpora inženýrských výpočtů Zimní Čeština, Angličtina 4  
AURP/AK1IV Softwarová podpora inženýrských výpočtů
AURP/AK1IV Softwarová podpora inženýrských výpočtů Zimní Čeština, Angličtina 4  
AURP/AK1SP Softwarová podpora inženýrských výpočtů
AURP/AK1SP Softwarová podpora inženýrských výpočtů Letní Čeština, Angličtina 4  
AURP/AK1ZT Základy počítačové techniky
AURP/AK1ZT Základy počítačové techniky Zimní Čeština, Angličtina 3  
AURP/AK2SD Systémy pro přenos a ukládání dat
AURP/AK2SD Systémy pro přenos a ukládání dat Letní Čeština, Angličtina 4  
AURP/AK4PS Počítačové sítě
AURP/AK4PS Počítačové sítě Letní Čeština, Angličtina 4  
AURP/AK7AS Analýza a simulace spojitých systémů
AURP/AK7AS Analýza a simulace spojitých systémů Zimní Čeština, Angličtina 5  
AURP/AK7PS Provoz počítačových sítí
AURP/AK7PS Provoz počítačových sítí Zimní Čeština, Angličtina 4  
AURP/AK8IS Identifikace systémů
AURP/AK8IS Identifikace systémů Letní Čeština, Angličtina 6  
AURP/AK8SA Stavová a algebraická teorie řízení
AURP/AK8SA Stavová a algebraická teorie řízení Letní Čeština, Angličtina 5  
AURP/AK8ZS Zpracování signálů
AURP/AK8ZS Zpracování signálů Letní Čeština, Angličtina 4  
AURP/AK9IM Identifikace a modelování náhodných signálů
AURP/AK9IM Identifikace a modelování náhodných signálů Zimní Čeština, Angličtina 4  
AURP/AK9PM Pokročilé metody automatického řízení
AURP/AK9PM Pokročilé metody automatického řízení Zimní Čeština, Angličtina 6  
AURP/AP1IN Internet a jeho služby
AURP/AP1IN Internet a jeho služby Zimní Angličtina 6  
AURP/AP1IP Softwarová podpora inženýrských výpočtů
AURP/AP1IP Softwarová podpora inženýrských výpočtů Zimní Čeština, Angličtina 4  
AURP/AP1IV Softwarová podpora inženýrských výpočtů
AURP/AP1IV Softwarová podpora inženýrských výpočtů Zimní Čeština, Angličtina 4  
AURP/AP1K1 Kancelářský software I
AURP/AP1K1 Kancelářský software I Zimní Čeština, Angličtina 3  
AURP/AP1SP Softwarová podpora inženýrských výpočtů
AURP/AP1SP Softwarová podpora inženýrských výpočtů Zimní Čeština, Angličtina 3  
AURP/AP1ZT Základy počítačové techniky
AURP/AP1ZT Základy počítačové techniky Zimní Čeština, Angličtina 3  
AURP/AP2K2 Kancelářský software II
AURP/AP2K2 Kancelářský software II Letní Čeština, Angličtina 3  
AURP/AP2SD Systémy pro přenos a ukládání dat
AURP/AP2SD Systémy pro přenos a ukládání dat Letní Čeština, Angličtina 4  
AURP/AP4PS Počítačové sítě
AURP/AP4PS Počítačové sítě Letní Čeština, Angličtina 4  
AURP/AP4WT Webové technologie
AURP/AP4WT Webové technologie Letní Čeština, Angličtina 4  
AURP/AP7AS Analýza a simulace spojitých systémů
AURP/AP7AS Analýza a simulace spojitých systémů Zimní Čeština, Angličtina 5  
AURP/AP7PS Provoz počítačových sítí
AURP/AP7PS Provoz počítačových sítí Zimní Čeština, Angličtina 4  
AURP/AP8IS Identifikace systémů
AURP/AP8IS Identifikace systémů Letní Čeština, Angličtina 6  
AURP/AP8SA Stavová a algebraická teorie řízení
AURP/AP8SA Stavová a algebraická teorie řízení Letní Čeština, Angličtina 5  
AURP/AP8ZS Zpracování signálů
AURP/AP8ZS Zpracování signálů Letní Čeština, Angličtina 4  
AURP/AP9IM Identifikace a modelování náhodných signálů
AURP/AP9IM Identifikace a modelování náhodných signálů Zimní Čeština, Angličtina 4  
AURP/AP9PM Pokročilé metody automatického řízení
AURP/AP9PM Pokročilé metody automatického řízení Zimní Čeština, Angličtina 6  
AURP/AQZPT Základy počítačové techniky
AURP/AQZPT Základy počítačové techniky Zimní Čeština 3  
AURP/AV4TD Technická dokumentace a prezentace
AURP/AV4TD Technická dokumentace a prezentace Letní Čeština 4  
AURP/AWKIS Identifikace systémů
AURP/AWKIS Identifikace systémů Zimní Čeština 10  
AURP/AWKMS Modelování a simulace systémů
AURP/AWKMS Modelování a simulace systémů Zimní Čeština 10  
AURP/AYMAS Matlab a Simulink
AURP/AYMAS Matlab a Simulink Zimní Čeština 2