Informace pro uchazeče
Portálový rozcestník (R001)

Pokyny pro vyplnění elektronické přihlášky ke studiu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně

Obecné informace pro uchazeče o studium naleznete zde.
Další informace najdete v odkazech u příslušné fakulty níže.

Samotnou přihlášku ke studiu najdete v záložce E-přihláška.

Obchodní podmínky pro úhradu poplatku za přijímací řízení platební kartou přes platební bránu​ najdete zde.

...............................................................................................................................................................................................................................

Podrobné informace o přijímacím řízení naleznete zde.
Před vyplněním e-přihlášky si důkladně přečtěte následující směrnici.
Kontaktní email: prorektor-vyzkum@utb.cz
Podrobné informace o přijímacím řízení naleznete zde.
Kontaktní email: studium@fame.utb.cz
Podrobné informace o přijímacím řízení naleznete zde.
Před vyplněním e-přihlášky si prosím na Úřední desce FMK přečtěte příslušnou směrnici k přijímacímu řízení.
Kontaktní email: studium@fmk.utb.cz
Podrobné informace o přijímacím řízení naleznete zde (Bc. studium), nebo zde (nMgr. studium).
Před vyplněním e-přihlášky si důkladně přečtěte následující směrnici (Bc. studium), nebo směrnici (nMgr. studium).
Kontaktní email: studium@fai.utb.cz
Podrobné informace o přijímacím řízení naleznete zde.
Před vyplněním e-přihlášky si důkladně přečtěte následující směrnici.
Kontaktní email: studium@fhs.utb.cz
Podrobné informace o přijímacím řízení naleznete zde (Bc. studium), nebo zde (nMgr. studium).
Před vyplněním e-přihlášky si důkladně přečtěte následující směrnici (Bc. studium), nebo směrnici (nMgr. studium).
Kontaktní email: studium@flkr.utb.cz
Podrobné informace o přijímacím řízení naleznete zde (Bc. studium), nebo zde (nMgr. studium).
Před vyplněním e-přihlášky si důkladně přečtěte následující směrnici (Bc. studium), nebo směrnici (nMgr. studium).
Kontaktní email: studium@ft.utb.cz

Instructions for completing the electronic application form at Tomas Bata University in Zlín

General information for applicants can be found here. For more information, see the links below for the appropriate faculty.

The actual application form can be found in the tab Electronic application

Please note that the following information applies to applications for studies in the Czech language only !

If you wish to submit an application for a degree programme in English, please go to apply.utb.cz

...............................................................................................................................................................................................................................

  General information for applicants can be found here.
Before completing the e-application carefully read the following instructions.
Contact email: prorektor-vyzkum@utb.cz
  General information for applicants can be found here.
Contact email: studium@fame.utb.cz
  General information for applicants can be found here.
Before completing the e-application carefully read the following instructions.
Contact email: studium@fmk.utb.cz
  General information for applicants can be found here.
Before completing the e-application carefully read the following instructions.
Contact email: studium@fai.utb.cz
  General information for applicants can be found here.
Before completing the e-application carefully read the following instructions.
Contact email: studium@fhs.utb.cz
  General information for applicants can be found here.
Before completing the e-application carefully read the following instructions.
Contact email: studium@flkr.utb.cz
  General information for applicants can be found here.
Before completing the e-application carefully read the following instructions.
Contact email: studium@ft.utb.cz