Portálový rozcestník (R001)

Pokyny pro vyplnění elektronické přihlášky ke studiu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně

Obecné informace pro uchazeče o studium naleznete zde.
Další informace najdete v odkazech u příslušné fakulty níže.

Samotnou přihlášku ke studiu najdete v záložce E-přihláška.

...............................................................................................................................................................................................................................

Podrobné informace o přijímacím řízení naleznete zde.
Před vyplněním e-přihlášky si důkladně přečtěte následující směrnici.
Kontaktní email: prorektor-vyzkum@utb.cz
Podrobné informace o přijímacím řízení naleznete zde.
Kontaktní email: studium@fame.utb.cz
Podrobné informace o přijímacím řízení naleznete zde.
Před vyplněním e-přihlášky si důkladně přečtěte následující směrnici.
Kontaktní email: studium@fmk.utb.cz
Podrobné informace o přijímacím řízení naleznete zde.
Před vyplněním e-přihlášky si důkladně přečtěte následující směrnici.
Kontaktní email: studium@fai.utb.cz
Podrobné informace o přijímacím řízení naleznete zde.
Před vyplněním e-přihlášky si důkladně přečtěte následující směrnici.
Kontaktní email: studium@fhs.utb.cz
Podrobné informace o přijímacím řízení naleznete zde.
Před vyplněním e-přihlášky si důkladně přečtěte následující směrnici.
Kontaktní email: studium@flkr.utb.cz
Podrobné informace o přijímacím řízení naleznete zde.
Před vyplněním e-přihlášky si důkladně přečtěte následující směrnici.
Kontaktní email: studium@ft.utb.cz