Předměty pracoviště: AUBI

» Seznam fakult » FAI
Kód předmětu Název předmětu
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
AUBI/A0HPR Hospodářské právo
AUBI/A0HPR Hospodářské právo Letní Čeština 3  
AUBI/A0MBI Management bezpečnostního inženýrství
AUBI/A0MBI Management bezpečnostního inženýrství Letní Čeština 4  
AUBI/A1POE Podniková ekonomika
AUBI/A1POE Podniková ekonomika Zimní Čeština 4  
AUBI/A1PRR Právní řád I
AUBI/A1PRR Právní řád I Zimní Čeština 4  
AUBI/A1SBP Systemizace bezpečnostního průmyslu
AUBI/A1SBP Systemizace bezpečnostního průmyslu Zimní Čeština 4  
AUBI/A1STP Speciální tělesná příprava 1
AUBI/A1STP Speciální tělesná příprava 1 Zimní Čeština 2  
AUBI/A2ELO Elektrické obvody
AUBI/A2ELO Elektrické obvody Letní Čeština 5  
AUBI/A2ELT Elektrotechnika
AUBI/A2ELT Elektrotechnika Letní Čeština 6  
AUBI/A2MZS Mechanické zábranné systémy
AUBI/A2MZS Mechanické zábranné systémy Letní Čeština 4  
AUBI/A2POE Podniková ekonomika
AUBI/A2POE Podniková ekonomika Letní Čeština 4  
AUBI/A2PRR Právní řád II
AUBI/A2PRR Právní řád II Letní Čeština 4  
AUBI/A2STP Speciální tělesná příprava 2
AUBI/A2STP Speciální tělesná příprava 2 Letní Čeština 2  
AUBI/A3ACT Analogová a číslicová technika
AUBI/A3ACT Analogová a číslicová technika Zimní Čeština 4  
AUBI/A3OOZ Občanský a obchodní zákoník
AUBI/A3OOZ Občanský a obchodní zákoník Zimní Čeština 5  
AUBI/A3RIP Řízení projektů
AUBI/A3RIP Řízení projektů Zimní Čeština 5  
AUBI/A3STP Speciální tělesná příprava 3
AUBI/A3STP Speciální tělesná příprava 3 Zimní Čeština 3  
AUBI/A4EPE Elektrotechnika a průmyslová elektronika
AUBI/A4EPE Elektrotechnika a průmyslová elektronika Letní Čeština, Angličtina 6  
AUBI/A4KTS Kriminalistické technologie a systémy
AUBI/A4KTS Kriminalistické technologie a systémy Letní Čeština 5  
AUBI/A4PBP Technické prostředky bezpečnostních systémů
AUBI/A4PBP Technické prostředky bezpečnostních systémů Letní Čeština 5  
AUBI/A4PMK Psychologie a marketingové komunikace
AUBI/A4PMK Psychologie a marketingové komunikace Letní Čeština 4  
AUBI/A4TKB Technologie komerční bezpečnosti I
AUBI/A4TKB Technologie komerční bezpečnosti I Letní Čeština 4  
AUBI/A5EBS Elektronické bezpečnostní systémy
AUBI/A5EBS Elektronické bezpečnostní systémy Zimní Čeština 6  
AUBI/A5MEL Mikroelektronika
AUBI/A5MEL Mikroelektronika Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUBI/A5RLV Řízení a logistika výroby
AUBI/A5RLV Řízení a logistika výroby Zimní Čeština 3  
AUBI/A5RPB Ročníkový projekt
AUBI/A5RPB Ročníkový projekt Zimní Čeština 2  
AUBI/A5TDC Technologie detektivních činností
AUBI/A5TDC Technologie detektivních činností Zimní Čeština 4  
AUBI/A5TKB Technologie komerční bezpečnosti II
AUBI/A5TKB Technologie komerční bezpečnosti II Zimní Čeština 4  
AUBI/A6BPB Bakalářská práce
AUBI/A6BPB Bakalářská práce Letní Čeština 13  
AUBI/A6PBS Projektování bezpečnostních systémů
AUBI/A6PBS Projektování bezpečnostních systémů Letní Čeština 5  
AUBI/A6SBT Speciální bezpečnostní technologie
AUBI/A6SBT Speciální bezpečnostní technologie Letní Čeština 4  
AUBI/A6SPS Spisová služba
AUBI/A6SPS Spisová služba Letní Čeština 4  
AUBI/A7BOZ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
AUBI/A7BOZ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Zimní Čeština 5  
AUBI/A7PKB Podnikatelské právo v průmyslu komerční bezpečnosti
AUBI/A7PKB Podnikatelské právo v průmyslu komerční bezpečnosti Zimní Čeština 4  
AUBI/A7RIP Řízení projektů
AUBI/A7RIP Řízení projektů Zimní Čeština 4  
AUBI/A7TEB Teorie bezpečnosti
AUBI/A7TEB Teorie bezpečnosti Zimní Čeština 5  
AUBI/A8BOI Bezpečnostní technologie ochrany informačních systémů
AUBI/A8BOI Bezpečnostní technologie ochrany informačních systémů Letní Čeština 3  
AUBI/A8EPB Ergonomie a psychologie bezpečnosti
AUBI/A8EPB Ergonomie a psychologie bezpečnosti Letní Čeština 2  
AUBI/A8EZP Elektronické zabezpečovací a přístupové systémy
AUBI/A8EZP Elektronické zabezpečovací a přístupové systémy Letní Čeština 4  
AUBI/A8KPR Kriminologie
AUBI/A8KPR Kriminologie Letní Čeština 4  
AUBI/A8SBV Systém bezpečnosti a veřejná správa
AUBI/A8SBV Systém bezpečnosti a veřejná správa Letní Čeština 3  
AUBI/A8VPB Vybrané parametry techniky budov
AUBI/A8VPB Vybrané parametry techniky budov Letní Čeština 4  
AUBI/A9BFU Bezpečnostní futurologie
AUBI/A9BFU Bezpečnostní futurologie Zimní Čeština 3  
AUBI/A9KAS Kamerové systémy
AUBI/A9KAS Kamerové systémy Zimní Čeština 4  
AUBI/A9MKS Modelování krizových situací
AUBI/A9MKS Modelování krizových situací Zimní Čeština 6  
AUBI/A9OZP Obecně závazné předpisy v projekční praxi
AUBI/A9OZP Obecně závazné předpisy v projekční praxi Zimní Čeština 3  
AUBI/A9PIS Projektování integrovaných systémů
AUBI/A9PIS Projektování integrovaných systémů Zimní Čeština 6  
AUBI/A9STK Speciální technologie komerční bezpečnosti
AUBI/A9STK Speciální technologie komerční bezpečnosti Zimní Čeština 5  
AUBI/AABOI Bezpečnostní technologie ochrany informačních systémů
AUBI/AABOI Bezpečnostní technologie ochrany informačních systémů Letní Čeština 5  
AUBI/AABOZ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
AUBI/AABOZ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Zimní Čeština 5  
AUBI/AAEPB Ergonomie a psychologie bezpečnosti
AUBI/AAEPB Ergonomie a psychologie bezpečnosti Letní Čeština 3  
AUBI/AAEZP Elektronické zabezpečovací a přístupové systémy
AUBI/AAEZP Elektronické zabezpečovací a přístupové systémy Letní Čeština 5  
AUBI/AAKRI Kriminologie
AUBI/AAKRI Kriminologie Letní Čeština 4  
AUBI/AAPKB Podnikatelské právo v průmyslu komerční bezpečnosti
AUBI/AAPKB Podnikatelské právo v průmyslu komerční bezpečnosti Zimní Čeština 4  
AUBI/AARIP Řízení projektů
AUBI/AARIP Řízení projektů Zimní Čeština 4  
AUBI/AASBV Systém bezpečnosti a veřejná správa
AUBI/AASBV Systém bezpečnosti a veřejná správa Letní Čeština 4  
AUBI/AATEB Teorie bezpečnosti
AUBI/AATEB Teorie bezpečnosti Zimní Čeština 5  
AUBI/ABBFU Bezpečnostní futurologie
AUBI/ABBFU Bezpečnostní futurologie Zimní Čeština 5  
AUBI/ABKAS Kamerové systémy
AUBI/ABKAS Kamerové systémy Zimní Čeština 4  
AUBI/ABMBI Management bezpečnostního inženýrství
AUBI/ABMBI Management bezpečnostního inženýrství Letní Čeština 4  
AUBI/ABMKS Modelování krizových situací
AUBI/ABMKS Modelování krizových situací Zimní Čeština 5  
AUBI/ABPIS Projektování integrovaných systémů
AUBI/ABPIS Projektování integrovaných systémů Zimní Čeština 4  
AUBI/ABSTK Speciální technologie komerční bezpečnosti
AUBI/ABSTK Speciální technologie komerční bezpečnosti Zimní Čeština 5  
AUBI/ADBPR Bezpečnostní prognostika
AUBI/ADBPR Bezpečnostní prognostika Zimní a letní Čeština, Angličtina 10  
AUBI/ADEOB Elektronické obvody v bezpečnostních technologiích
AUBI/ADEOB Elektronické obvody v bezpečnostních technologiích Zimní a letní Čeština, Angličtina 10  
AUBI/ADKRO Krizové řízení a ochrana obyvatelstva
AUBI/ADKRO Krizové řízení a ochrana obyvatelstva Zimní a letní Čeština, Angličtina 10  
AUBI/ADOIS Pokročilé technologie ochrany informačních a komunikačních systémů
AUBI/ADOIS Pokročilé technologie ochrany informačních a komunikačních systémů Zimní a letní Čeština, Angličtina 10  
AUBI/ADOKI Ochrana kritické infrastruktury a měkkých cílů
AUBI/ADOKI Ochrana kritické infrastruktury a měkkých cílů Zimní a letní Čeština, Angličtina 10  
AUBI/ADPTB Pokročilá teorie bezpečnosti 1
AUBI/ADPTB Pokročilá teorie bezpečnosti 1 Zimní a letní Čeština, Angličtina 10  
AUBI/AE0MB Management bezpečnostního inženýrství
AUBI/AE0MB Management bezpečnostního inženýrství Letní Čeština, Angličtina 5  
AUBI/AE4EI Elektrotechnika
AUBI/AE4EI Elektrotechnika Letní Čeština, Angličtina 6  
AUBI/AE4EO Elktrické obvody
AUBI/AE4EO Elktrické obvody Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
AUBI/AE4EP Elektrotechnika
AUBI/AE4EP Elektrotechnika Letní Čeština, Angličtina 6  
AUBI/AE5AA Analogová a číslicová technika
AUBI/AE5AA Analogová a číslicová technika Zimní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
AUBI/AE5AC Analogová a číslicová technika
AUBI/AE5AC Analogová a číslicová technika Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUBI/AE7BA Bezpečnost veřejných akcí
AUBI/AE7BA Bezpečnost veřejných akcí Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUBI/AE7BO Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
AUBI/AE7BO Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUBI/AE7PO Požární ochrana
AUBI/AE7PO Požární ochrana Zimní Čeština, Angličtina 3  
AUBI/AE7TB Teorie bezpečnosti
AUBI/AE7TB Teorie bezpečnosti Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUBI/AE8EZ Elektronické zabezpečovací a přístupové systémy
AUBI/AE8EZ Elektronické zabezpečovací a přístupové systémy Letní Čeština, Angličtina 4  
AUBI/AE8SB Systém bezpečnosti a veřejná správa
AUBI/AE8SB Systém bezpečnosti a veřejná správa Letní Čeština, Angličtina 4  
AUBI/AE9BF Bezpečnostní futurologie
AUBI/AE9BF Bezpečnostní futurologie Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUBI/AE9KS Kamerové systémy
AUBI/AE9KS Kamerové systémy Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUBI/AE9MK Měkké dovednosti
AUBI/AE9MK Měkké dovednosti Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUBI/AE9NE Návrh elektronických obvodů
AUBI/AE9NE Návrh elektronických obvodů Zimní Čeština, Angličtina 3  
AUBI/AE9OO Ochrana obyvatelstva
AUBI/AE9OO Ochrana obyvatelstva Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUBI/AE9PI Projektování integrovaných bezpečnostních systémů
AUBI/AE9PI Projektování integrovaných bezpečnostních systémů Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUBI/AE9TK Technologie krizového řízení
AUBI/AE9TK Technologie krizového řízení Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUBI/AEBFU Bezpečnostní futurologie
AUBI/AEBFU Bezpečnostní futurologie Zimní Čeština 3  
AUBI/AEEBS Elektronické bezpečnostní systémy
AUBI/AEEBS Elektronické bezpečnostní systémy Zimní Čeština 6  
AUBI/AEEPB Ergonomie a psychologie bezpečnosti
AUBI/AEEPB Ergonomie a psychologie bezpečnosti Letní Čeština 2  
AUBI/AEEPE Elektrotechnika a průmyslová elektronika
AUBI/AEEPE Elektrotechnika a průmyslová elektronika Letní Angličtina 6  
AUBI/AEEZP Elektronické zabezpečovací a přístupové systémy
AUBI/AEEZP Elektronické zabezpečovací a přístupové systémy Letní Čeština 4  
AUBI/AEHPR Hospodářské právo
AUBI/AEHPR Hospodářské právo Letní Čeština 3  
AUBI/AEKAS Kamerové systémy
AUBI/AEKAS Kamerové systémy Zimní Čeština 4  
AUBI/AEKPR Kriminologie
AUBI/AEKPR Kriminologie Letní Čeština 4  
AUBI/AEMBI Management bezpečnostního inženýrství
AUBI/AEMBI Management bezpečnostního inženýrství Letní Čeština 4  
AUBI/AEMEL Mikroelektronika
AUBI/AEMEL Mikroelektronika Zimní Angličtina 4  
AUBI/AEMKS Modelování krizových situací
AUBI/AEMKS Modelování krizových situací Zimní Čeština 6  
AUBI/AEOZP Obecně závazné předpisy v projekční praxi
AUBI/AEOZP Obecně závazné předpisy v projekční praxi Zimní Čeština 3  
AUBI/AEPBP Technické prostředky bezpečnostních systémů
AUBI/AEPBP Technické prostředky bezpečnostních systémů Letní Čeština 5  
AUBI/AEPIS Projektování integrovaných systémů
AUBI/AEPIS Projektování integrovaných systémů Zimní Čeština 6  
AUBI/AEPKB Podnikatelské právo v průmyslu komerční bezpečnosti
AUBI/AEPKB Podnikatelské právo v průmyslu komerční bezpečnosti Zimní Čeština 4  
AUBI/AEPOE Podniková ekonomika
AUBI/AEPOE Podniková ekonomika Zimní Čeština 4  
AUBI/AESTK Speciální technologie komerční bezpečnosti
AUBI/AESTK Speciální technologie komerční bezpečnosti Zimní Čeština 5  
AUBI/AETEB Teorie bezpečnosti
AUBI/AETEB Teorie bezpečnosti Zimní Čeština 5  
AUBI/AEVPB Vybrané parametry techniky budov
AUBI/AEVPB Vybrané parametry techniky budov Letní Čeština 4  
AUBI/AK0MB Management bezpečnostního inženýrství
AUBI/AK0MB Management bezpečnostního inženýrství Letní Čeština, Angličtina 5  
AUBI/AK1O1 Profesní obrana 1
AUBI/AK1O1 Profesní obrana 1 Zimní Čeština, Angličtina 2  
AUBI/AK1P1 Právní řád I
AUBI/AK1P1 Právní řád I Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUBI/AK1SB Systemizace bezpečnosti
AUBI/AK1SB Systemizace bezpečnosti Zimní Čeština 5  
AUBI/AK2FO Fyzická ostraha
AUBI/AK2FO Fyzická ostraha Letní Čeština, Angličtina 4  
AUBI/AK2O2 Profesní obrana 2
AUBI/AK2O2 Profesní obrana 2 Letní Čeština, Angličtina 2  
AUBI/AK2P2 Právní řád II
AUBI/AK2P2 Právní řád II Letní Čeština, Angličtina 4  
AUBI/AK3BI Bezpečnostní inženýrství
AUBI/AK3BI Bezpečnostní inženýrství Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUBI/AK3MZ Mechanické zábranné systémy
AUBI/AK3MZ Mechanické zábranné systémy Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUBI/AK3O3 Profesní obrana 3
AUBI/AK3O3 Profesní obrana 3 Zimní Angličtina 3  
AUBI/AK4EI Elektrotechnika
AUBI/AK4EI Elektrotechnika Letní Čeština, Angličtina 6  
AUBI/AK4EO Elektrické obvody
AUBI/AK4EO Elektrické obvody Letní Čeština, Angličtina 4  
AUBI/AK4EP Elektrotechnika
AUBI/AK4EP Elektrotechnika Letní Čeština, Angličtina 5  
AUBI/AK4KP Krizové plánování a řízení
AUBI/AK4KP Krizové plánování a řízení Letní Čeština, Angličtina 4  
AUBI/AK4TB Technické prostředky bezpečnostních systémů
AUBI/AK4TB Technické prostředky bezpečnostních systémů Letní Čeština, Angličtina 4  
AUBI/AK5AA Analogová a číslicová technika
AUBI/AK5AA Analogová a číslicová technika Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUBI/AK5AC Analogová a číslicová technika
AUBI/AK5AC Analogová a číslicová technika Zimní Angličtina 5  
AUBI/AK5DE Technologie detektivních činností
AUBI/AK5DE Technologie detektivních činností Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUBI/AK5EB Elektronické bezpečnostní systémy
AUBI/AK5EB Elektronické bezpečnostní systémy Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUBI/AK5PB Ročníkový projekt
AUBI/AK5PB Ročníkový projekt Zimní Čeština, Angličtina 2  
AUBI/AK6AB Administrativní bezpečnost
AUBI/AK6AB Administrativní bezpečnost Letní Čeština, Angličtina 4  
AUBI/AK6BB Bakalářská práce
AUBI/AK6BB Bakalářská práce Letní Čeština, Angličtina 16  
AUBI/AK6DC Dohledová centra
AUBI/AK6DC Dohledová centra Letní Čeština, Angličtina 4  
AUBI/AK6PB Projektování bezpečnostních systémů
AUBI/AK6PB Projektování bezpečnostních systémů Letní Čeština, Angličtina 5  
AUBI/AK7BA Bezpečnost veřejných akcí
AUBI/AK7BA Bezpečnost veřejných akcí Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUBI/AK7BO Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
AUBI/AK7BO Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUBI/AK7PO Požární ochrana
AUBI/AK7PO Požární ochrana Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUBI/AK7TB Teorie bezpečnosti
AUBI/AK7TB Teorie bezpečnosti Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUBI/AK8EZ Elektronické zabezpečovací a přístupové systémy
AUBI/AK8EZ Elektronické zabezpečovací a přístupové systémy Letní Čeština, Angličtina 4  
AUBI/AK8SB Systém bezpečnosti a veřejná správa
AUBI/AK8SB Systém bezpečnosti a veřejná správa Letní Angličtina 4  
AUBI/AK9BF Bezpečnostní futurologie
AUBI/AK9BF Bezpečnostní futurologie Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUBI/AK9KS Kamerové systémy
AUBI/AK9KS Kamerové systémy Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUBI/AK9MK Měkké dovednosti
AUBI/AK9MK Měkké dovednosti Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUBI/AK9NE Návrh elektronických obvodů
AUBI/AK9NE Návrh elektronických obvodů Zimní Čeština, Angličtina 3  
AUBI/AK9OO Ochrana obyvatelstva
AUBI/AK9OO Ochrana obyvatelstva Zimní Angličtina 5  
AUBI/AK9PI Projektování integrovaných bezpečnostních systémů
AUBI/AK9PI Projektování integrovaných bezpečnostních systémů Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUBI/AK9TK Technologie krizového řízení
AUBI/AK9TK Technologie krizového řízení Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUBI/AP0MB Management bezpečnostního inženýrství
AUBI/AP0MB Management bezpečnostního inženýrství Letní Čeština, Angličtina 5  
AUBI/AP1O1 Profesní obrana 1
AUBI/AP1O1 Profesní obrana 1 Zimní Čeština, Angličtina 2  
AUBI/AP1P1 Právní řád I
AUBI/AP1P1 Právní řád I Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUBI/AP1SB Systemizace bezpečnosti
AUBI/AP1SB Systemizace bezpečnosti Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUBI/AP2FO Fyzická ostraha
AUBI/AP2FO Fyzická ostraha Letní Čeština, Angličtina 4  
AUBI/AP2O2 Prrofesní obrana 2
AUBI/AP2O2 Prrofesní obrana 2 Letní Čeština, Angličtina 2  
AUBI/AP2P2 Právní řád II
AUBI/AP2P2 Právní řád II Letní Čeština, Angličtina 4  
AUBI/AP3BI Bezpečnostní inženýrství
AUBI/AP3BI Bezpečnostní inženýrství Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUBI/AP3MZ Mechanické zábranné systémy
AUBI/AP3MZ Mechanické zábranné systémy Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUBI/AP3O3 Profesní obrana 3
AUBI/AP3O3 Profesní obrana 3 Zimní Čeština, Angličtina 3  
AUBI/AP4EI Elektrotechnika
AUBI/AP4EI Elektrotechnika Letní Čeština, Angličtina 6  
AUBI/AP4EO Elektrické obvody
AUBI/AP4EO Elektrické obvody Letní Čeština, Angličtina 4  
AUBI/AP4EP Elektrotechnika
AUBI/AP4EP Elektrotechnika Letní Čeština, Angličtina 5  
AUBI/AP4KP Krizové plánování a řízení
AUBI/AP4KP Krizové plánování a řízení Letní Čeština, Angličtina 4  
AUBI/AP4OZ Občanský zákoník a obchodní korporace
AUBI/AP4OZ Občanský zákoník a obchodní korporace Letní Čeština, Angličtina 5  
AUBI/AP4TB Technické prostředky bezpečnostních systémů
AUBI/AP4TB Technické prostředky bezpečnostních systémů Letní Čeština, Angličtina 4  
AUBI/AP5AA Analogová a číslicová technika
AUBI/AP5AA Analogová a číslicová technika Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUBI/AP5AC Analogová a číslicová technika
AUBI/AP5AC Analogová a číslicová technika Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUBI/AP5EB Elektronické bezpečnostní systémy
AUBI/AP5EB Elektronické bezpečnostní systémy Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUBI/AP5PB Ročníkový projekt
AUBI/AP5PB Ročníkový projekt Zimní Čeština, Angličtina 2  
AUBI/AP6AB Administrativní bezpečnost
AUBI/AP6AB Administrativní bezpečnost Letní Čeština, Angličtina 4  
AUBI/AP6BB Bakalářská práce
AUBI/AP6BB Bakalářská práce Letní Čeština, Angličtina 17  
AUBI/AP6DC Dohledová centra
AUBI/AP6DC Dohledová centra Letní Čeština, Angličtina 4  
AUBI/AP6PB Projektování bezpečnostních systémů
AUBI/AP6PB Projektování bezpečnostních systémů Letní Čeština, Angličtina 5  
AUBI/AP6PS Pracovní a služební právo
AUBI/AP6PS Pracovní a služební právo Letní Čeština 3  
AUBI/AP7BA Bezpečnost veřejných akcí
AUBI/AP7BA Bezpečnost veřejných akcí Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUBI/AP7BO Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
AUBI/AP7BO Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUBI/AP7PO Požární ochrana
AUBI/AP7PO Požární ochrana Zimní Čeština, Angličtina 3  
AUBI/AP7TB Teorie bezpečnosti
AUBI/AP7TB Teorie bezpečnosti Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUBI/AP8EZ Elektronické zabezpečovací a přístupové systémy
AUBI/AP8EZ Elektronické zabezpečovací a přístupové systémy Letní Čeština, Angličtina 4  
AUBI/AP8SB Systém bezpečnosti a veřejná správa
AUBI/AP8SB Systém bezpečnosti a veřejná správa Letní Čeština, Angličtina 4  
AUBI/AP9BF Bezpečnostní futurologie
AUBI/AP9BF Bezpečnostní futurologie Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUBI/AP9KS Kamerové systémy
AUBI/AP9KS Kamerové systémy Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUBI/AP9MK Měkké dovednosti
AUBI/AP9MK Měkké dovednosti Zimní Čeština, Angličtina 4  
AUBI/AP9NE Návrh elektronických obvodů
AUBI/AP9NE Návrh elektronických obvodů Zimní Čeština, Angličtina 3  
AUBI/AP9OO Ochrana obyvatelstva
AUBI/AP9OO Ochrana obyvatelstva Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUBI/AP9PI Projektování integrovaných bezpečnostních systémů
AUBI/AP9PI Projektování integrovaných bezpečnostních systémů Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUBI/AP9TK Technologie krizového řízení
AUBI/AP9TK Technologie krizového řízení Zimní Čeština, Angličtina 5  
AUBI/AQELO Elektrické obvody
AUBI/AQELO Elektrické obvody Letní Čeština 4  
AUBI/AQELT Elektrotechnika
AUBI/AQELT Elektrotechnika Letní Čeština 5  
AUBI/AQMZS Mechanické zábranné systémy
AUBI/AQMZS Mechanické zábranné systémy Letní Čeština 5  
AUBI/AQPOE Podniková ekonomika
AUBI/AQPOE Podniková ekonomika Zimní Čeština 4  
AUBI/AQPR2 Právní řád II
AUBI/AQPR2 Právní řád II Letní Čeština 4  
AUBI/AQPRR Právní řád I
AUBI/AQPRR Právní řád I Zimní Čeština 4  
AUBI/AQSBP Systemizace bezpečnostního průmyslu
AUBI/AQSBP Systemizace bezpečnostního průmyslu Zimní Čeština 5  
AUBI/AXATE Analogová a číslicová technika
AUBI/AXATE Analogová a číslicová technika Zimní Čeština 5  
AUBI/AXEPE Elektrotechnika a průmyslová elektronika
AUBI/AXEPE Elektrotechnika a průmyslová elektronika Letní Čeština 5  
AUBI/AXKTS Kriminalistické technologie a systémy
AUBI/AXKTS Kriminalistické technologie a systémy Letní Čeština 4  
AUBI/AXPBP Technické prostředky bezpečnostních systémů
AUBI/AXPBP Technické prostředky bezpečnostních systémů Letní Čeština 4  
AUBI/AXPMK Psychologie a marketingové komunikace
AUBI/AXPMK Psychologie a marketingové komunikace Letní Čeština 3  
AUBI/AXTKB Technologie komerční bezpečnosti I
AUBI/AXTKB Technologie komerční bezpečnosti I Letní Čeština 4  
AUBI/AYBPB Bakalářská práce
AUBI/AYBPB Bakalářská práce Letní Čeština 16  
AUBI/AYEBS Elektronické bezpečnostní systémy
AUBI/AYEBS Elektronické bezpečnostní systémy Zimní Čeština 5  
AUBI/AYMIK Mikroelektronika
AUBI/AYMIK Mikroelektronika Zimní Čeština 5  
AUBI/AYPBS Projektování bezpečnostních systémů
AUBI/AYPBS Projektování bezpečnostních systémů Letní Čeština 6  
AUBI/AYRLV Řízení a logistika výroby
AUBI/AYRLV Řízení a logistika výroby Zimní Čeština 4  
AUBI/AYSBT Speciální bezpečnostní technologie
AUBI/AYSBT Speciální bezpečnostní technologie Letní Čeština 6  
AUBI/AYTDC Technologie detektivních činností
AUBI/AYTDC Technologie detektivních činností Zimní Čeština 4  
AUBI/AYTKB Technologie komerční bezpečnosti II
AUBI/AYTKB Technologie komerční bezpečnosti II Zimní Čeština 4  
AUBI/L5EBE Vybrané aspekty bezpečnosti
AUBI/L5EBE Vybrané aspekty bezpečnosti Zimní Čeština 5  
AUBI/LCEBE Vybrané aspekty bezpečnosti
AUBI/LCEBE Vybrané aspekty bezpečnosti Zimní Čeština 5  
AUBI/T4EE Elektrotechnika a průmyslová elektronika
AUBI/T4EE Elektrotechnika a průmyslová elektronika Letní Čeština 4  
AUBI/TXELP Elektrotechnika a průmyslová elektronika
AUBI/TXELP Elektrotechnika a průmyslová elektronika Letní Čeština 3