Předmět: Dermální farmakologie a imunologie

« Zpět
Název předmětu Dermální farmakologie a imunologie
Kód předmětu TUTTTK/TK9DF
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Vašutová Kateřina, PharmDr.
Obsah předmětu
1. Úvod do farmakologie (farmakokinetika, farmakodynamika, nežádoucí účinky léčiv) 2. Fyziologie kůže (stavba, funkce) 3. Způsoby podání léčiv (lokální, systémové) 4. Polotuhé a tuhé přípravky určené k zevní aplikaci (masti, krémy, gely, pasty, zásypy 5. Tekuté přípravky určené k zevní aplikaci (roztoky, kolodia, emulze, suspenze) 6. Antiseptika a dezinficiencia 7. Antibakteriální, antivirová a antimykotická léčiva 8. Antiektoparazitika 9. Protizánětlivá léčiva 10. Ostatní léčiva (antipsoriatika, léčba akné) 11. Správné způsoby aplikace kožních přípravků, liposomy 12. Základní pojmy imunologie (antigeny, protilátky, receptory) 13. Alergie, atopie, anafylaxe, alergické choroby. 14. Léčiva používaná k ovlivnění imunitního systému (imunosupresiva, imunostimulancia)

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)
 • Příprava na zápočet - 45 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 12 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 33 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
Základní znalosti biologie, fyziky a chemie ze středoškolského studia a z dosavadního absolvovaného vysokoškolského studia chemie, anatomie a fyziologie člověka.
Výsledky učení
Student má dobrou teoretickou orientace v základních účinných složkách a pomocných látkách zevních léků a kosmetických přípravků. Má vědomosti o vhodnosti použití a jejich správné aplikaci v různých lokalitách kožního povrchu a o mechanismech resorbce externích lékových forem. V oblasti imunologie dokáže aplikovat získané znalosti v předmětu dermatologie.
Student má dobrou teoretickou orientace v základních účinných složkách a pomocných látkách zevních léků a kosmetických přípravků. Má vědomosti o vhodnosti použití a jejich správné aplikaci v různých lokalitách kožního povrchu a o mechanismech resorbce externích lékových forem. V oblasti imunologie dokáže aplikovat získané znalosti v předmětu dermatologie.
Vyučovací metody
nespecifikováno
nespecifikováno
Hodnotící metody
nespecifikováno
nespecifikováno
Doporučená literatura
 • Český lékopis (č. l/2017), Pharmacophoea Bohemica MMXVII.. Praha: Grada, 2017. ISBN 859-404-924-045-6.
 • ABBAS, A., LICHTMAN, A.H.H., PILLAI, S. Basic Immunology, Functions and Disorders of the Immune System. Elsevier - Health Sciences Division, 2016. ISBN 032339082X.
 • BARAN, R.L., MAIBACH, H.I. Textbook of Cosmetic Dermatology. 5th Ed. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2017. ISBN 978-1-4822-5734-2.
 • BAUMAN, L. Cosmetic Dermatology Principles and Practice, 2nd ed.. US: The McGraw-Hill Companies, 2009. ISBN 978-0-07-149062-7.
 • BUČEK, M. Dermální farmakologie a imunologie.. Zlín: UTB, 2015.
 • EVERDINGEN, J.E. Springen Pocket Dictionary Dermatology.. Houten: Springer Media, 2009.
 • Fučíková, T. Imunologie. Praha, Galén, 2002. ISBN 80-7262-138-6.
 • HYNIE, S. Farmakologie v kostce.. Praha: Triton, 2011. ISBN 80-7254-181-1.
 • VIKTORINOVÁ, M., BIENOVÁ, M. Přehled dermatologických extern z hlediska obsahu potenciálních kontaktních alergenů.. Olomouc, 1999.
 • Záhejský, J. Zevní dermatologická terapie a kosmetika. Praha, Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1551-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr